Το πρωτότυπο του Indigo διαθέσιμο στο κοινό

Όταν συζητώνται  οι προϋπολογισμοί, η εστίαση είναι συχνά στις προσαρμογές και τις αλλαγές στον προϋπολογισμό, σε πολλές περιπτώσεις ως αντανακλάσεις των ενδείξεων των αλλαγών σε πολιτικές προτεραιότητες. Η ανάλυση χρονοσειράς  (time-series analysis) φέρνει στο φως τέτοιες αλλαγές στον προϋπολογισμό και στα δεδομένα δαπανών.

Το Open Knowledge Greece, παράρτημα του δικτύου του Open Knowledge, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εταίρος στο OpenBudets.eu, έχει αναπτύξει πλέον έναν αλγόριθμο ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό: ανάλυση χρονοσειρών των  δεδομένων προϋπολογισμού.

Ένας αλγόριθμος είναι ένα αυτοδύναμο βήμα προς βήμα σύνολο λειτουργιών που βοηθά στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Ο αλγόριθμος χρονοσειρών είναι μόνο ο πρώτος που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής Indigo. Οι χρήστες του Indigo μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων σε σύνολα δημοσιονομικών δεδομένων, για να αποκτήσουν βαθύτερες ιδέες.

Στην εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε και να ορίσετε τα κριτήρια που σχετίζονται με την απάντηση στην ερώτησή σας όσον αφορά στο δημοσιονομικό σύνολο δεδομένων της επιλογής. Στη συνέχεια, το Indigo θα σας  βοηθήσει να αναλύσετε το σύνολο δεδομένων δείχνοντάς σας μια ποικιλία απεικονίσεων. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το  screencast, για να δείτε πώς λειτουργεί!

Το Indigo έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με το OpenSpending αμέσως (out of the box), έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να αναλύετε σύνολα δεδομένων στο δημόσιο αποθετήριο του Open Spending ή στα δικά σας σύνολα δεδομένων, που αποστέλλονται μέσω του Open Spending packager. Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών περισσότεροι αλγόριθμοι θα αναπτυχθούν και θα συμπεριληφθούν σε Indigo με την ικανότητα να δημιουργούν και να επαναχρησιμοποιούν προσαρμοσμένους δημοσιονομικούς δείκτες, συνδυάζοντας συγκεντρωτικά δεδομένα από διάφορες πηγές.

Καλείστε να δοκιμάσετε το εργαλείο και την πρώτη σειρά λειτουργιών του. Μπορείτε να αφήσετε σχόλια!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top