Συναντηση της ομαδας εργασιας OGP του Ιδρυματος Ανοικτης Γνωσης Ελλαδας

Μεγάλη πρόκληση για την Ελληνική Κυβέρνηση αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών. Στην Ελληνική δημόσια διοίκηση προτείνεται να εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, αναζητώντας νέους τρόπους για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω της ενίσχυσης της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, των ανοικτών δεδομένων και e-συμμετοχής.

Αρκετές είναι οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο που έχουν εισάγει μια σειρά από ανοικτές πρωτοβουλίες διασφαλίζοντας σημαντικά επίπεδα διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και να δημιουργήσουν ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» μεταξύ του πολίτη και του κράτους.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να παρακολουθεί τις νέες συνθήκες, ώστε το σχέδιο δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης, να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις αλλαγές και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να εκπληρώνει τις προσδοκίες τους. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία OGP παρέχει τη μοναδική ευκαιρία στην κυβέρνηση να συμμετάσχει σε δυναμικές και παραγωγικές μορφές διαλόγου για την ενημέρωση και βελτιστοποίηση του υπάρχοντος σχεδίου δράσης Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, ως μη κερδοσκοπικός φορέας, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της Ανοικτής Γνώσης σ’ όλες τις εκφάνσεις, έχει ήδη συστήσει ομάδα εργασίας που δουλεύει στην αξιολόγηση άλλων διεθνών σχεδίων δράσεων, στην ανάλυση της προόδου υλοποίησης του υπάρχοντος Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση αλλά και στη σύνταξη προτάσεων για πιθανή νέα έκδοση του Σχεδίου.

Στα πλαίσια των εργασιών της ομάδας υλοποιούνται συναντήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν γνώσεις, απόψεις, ιδέες και προτάσεις. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της η ομάδα θα γνωστοποιήσει δημόσια τις προτάσεις της για τη βελτίωση του σχεδίου Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Η τελευταία συνάντηση εργασίας υλοποιήθηκε την Παρασκευή 22/04/2016 και φιλοξενήθηκε σε χώρο του Α.Π.Θ.

IMG_20160422_145834

IMG_20160422_145947

Σχετικά links: Open Government Partnership http://www.opengovpartnership.org/

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top