Συμμετοχή του ΟΚF Greece στα διαδικτυακά σεμινάρια «Open data: what, why, when & how»

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (OKFGR), αρωγός σε κάθε δράση για τα Ανοικτά Δεδομένα, στηρίζει και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες αναφορικά με αυτά, με όραμα τα Ανοικτά Δεδομένα και η Ανοικτή Γνώση να συνδράμουν στην αντιμετώπιση σοβαρών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και βιοϊατρική έρευνα, καθώς και στον περιορισμό λανθασμένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρακτικών που απορρέουν από την αδιαφάνεια κάθε μορφής διοίκησης.

Βάσει αυτού του οράματος το ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης συμμετείχε στα διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «Open data: what, why, when & how», τα οποία διεξήχθησαν την Τρίτη 1 και Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Τα σεμινάρια απευθύνονταν τόσο σε πολίτες όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διοργάνωση τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ODEON (Open Data for European Innovation) από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ.

Ο πρόεδρος του OKFGR, δρ. Μπράτσας Χαράλαμπος, κατά την διάρκεια της συζήτησης την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των σεμιναρίων, αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα δεδομένα ώστε να μπορούν να οριστούν ως Ανοικτά, επισήμανε την διάσταση της Διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και την Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή τους, αλλά και τον παράγοντα της Καθολική Συμμετοχής.

Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα αυτούσια, να έχουν ένα λογικό κόστος αναπαραγωγής, και κατά προτίμηση να είναι διαθέσιμα για λήψη από το διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, η διαθεσιμότητα τους θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κάποια μορφή πρακτικά αναγνώσιμη.

Τα δεδομένα επιπλέον θα πρέπει να είναι διαθέσιμα υπό όρους που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση και την αναδιανομή τους, συμπεριλαμβανομένης και της ανάμειξής τους με άλλα σύνολα δεδομένων.

Τέλος,  καθένας πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση, επαναχρησιμοποίηση και αναδιανομή των δεδομένων, χωρίς περιορισμό και διακρίσεις. Λόγου χάριν, περιορισμοί για «μη-εμπορική χρήση» ή για χρήση μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς δεν είναι αποδεκτοί.

Στην συνέχεια ο κύριος Μπράτσας, ερωτώμενος για τη σημασία των Ανοικτών Δεδομένων στην Κοινωνία της Γνώσης και στον χώρο της Επιστήμης και της Έρευνας, ανέφερε πως η Ανοικτή Γνώση είναι εφικτή όταν τα Ανοικτά Δεδομένα γίνονται χρήσιμα, προσβάσιμα, κατανοητά, έτσι ώστε να παρέχουν σε κάποιον τη δυνατότητα επίλυσης ενός πραγματικού προβλήματος.

Όπως στη βιοϊατρική έρευνα που σχετίζεται με την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, την αναπροσαρμογή τους και την ασφάλεια χρήσης τους, είναι συχνά απαραίτητο να ανακτώνται και να ενσωματώνονται όλα τα δεδομένα και η γνώση/πληροφορία που σχετίζονται με μια δεδομένη ουσία αλλά και να παρέχεται μια συνοπτική περίληψη στον ερευνητή, όπως για παράδειγμα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκου – στόχου πρωτεΐνης, δημοσιεύσεις που αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, καθοδικούς στόχους φαρμάκων που βρίσκονται σε βιολογικές οδούς και δοκιμασίες που αξιολογούν τη δραστηριότητα του «δραστικού συστατικού φαρμάκου». Για αυτό τον λόγο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις συμβατικές μεθόδους ενοποίησης δεδομένων, δηλαδή λήψη και επεξεργασία των δεδομένων σε ποικίλες μορφές (βάσεις δεδομένων CSV, XML, MySQL), επεξεργασία των οντοτήτων και στη συνέχεια δημοσίευσης ενός δικτύου φαρμακολογίας συστημάτων.

Ένα ακόμη παράδειγμα χρησιμότητας για το οποίο έγινε αφορά από τον πρόεδρο του Ιδρύματος είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και η συμβολή του Ιδρύματος στην διεθνοποίηση της DBpedia, τον Εννοιολογικό Γράφο της Wikipedia, έτσι ώστε να καθίσταται κατανοητή από της μηχανές. Επιχειρήσεις, όπως η Apple (μέσω Siri), η Google (μέσω Freebase & το Γράφημα γνώσεων Google) και η IBM (μέσω Watson), και κυρίως τα αντίστοιχα έργα υψηλής προβολής που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν επωφεληθεί πάρα πολύ από τις συνεισφορές της DBpedia.

Τέλος, ερωτώμενος για συγκεκριμένα παραδείγματα δημιουργικού ανοίγματος και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, ο κύριος Μπράτσας αναφέρθηκε στην συμμετοχή του Ιδρύματος στο έργο OpenBudgets.eu (https://openbudgets.eu/), όπου η εννοιολογική περιγραφή δεδομένων προϋπολογισμών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου αυτού παρέχει τη δυνατότητα συγκρίσεων ανάμεσα σε προϋπολογισμούς πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά την Ευρώπη, και υπολογισμού αριθμοδεικτών, οι οποίοι παρέχουν πληροφορία στους πολίτες με στόχο την επίτευξη ουσιαστικού ελέγχου και διαφάνειας.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top