Πώς να κάνετε Participatory Budgeting Tutorials (Tutorials Συμμετοχικού Προϋπολογισμού) – Απογραφή

 Από την Bela Seeger από το Open Knowledge Foundation Deutschland

Ως Participatory Budget (Συμμετοχικός Προϋπολογισμός) ορίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα (σελ.90) «μία διαδικασία μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων τουλάχιστον σε μέρος του κρατικού προϋπολογισμού». Στην έναρξη τέτοιων διαδικασιών, δύο προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται: οι πολίτες χρειάζονται πληροφορίες για να κατανοήσουν τις σχετικές πτυχές της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού, και πρέπει να κινητροδοτηθούν επαρκώς για να συμμετάσχουν στη διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Με περισσότερες από 1.500 πόλεις σε όλο τον κόσμο που ασκούν κάποια μορφή συμμετοχικού προϋπολογισμού, υπάρχει ένα μεγάλο ποσό διαθέσιμων πόρων που δίνουν ιδέες για το πώς οι φορείς χάραξης πολιτικής και άλλοι υποστηρικτές του συμμετοχικού προϋπολογισμού επιτυγχάνουν αυτές τις προϋποθέσεις. Για την έκθεση “How to make Participatory Budgeting Tutorials – an Inventory”, οι Johanna zum Felde, Anna Alberts και Bela Seeger έχουν μελετήσει πληροφοριακό υλικό που διανέμεται στις διαδικασίες συμμετοχικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας εγχειρίδια, οδηγούς  και ενημερωτικά φυλλάδια, προκειμένου να καθοριστεί τι μπορούμε μάθουμε από αυτό για τη συγγραφή μελλοντικών tutorials.

Πώς μπορούν τα  tutorials ταυτόχρονα να εκπληρώσουν τους ρόλους τού να δίνουν σαφείς πληροφορίες και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή; Διαβάστε την έκθεση για να μάθετε περισσότερα ή μελετήστε τη σύντομη περίληψη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top