Πώς να διαβάσετε τα αποτελέσματα του Global Open Data Index

Από τον Danny Lämmerhirt

Το  Global Open Data Index (GODI) είναι ένα εργαλείο για την εκπαίδευση της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων σχετικά με τη δημοσίευση ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων. Αυτό γίνεται με την παρουσίαση διάφορων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών των θέσεων, της κατάταξης και των βαθμολογιών για κάθε κατηγορία δεδομένων ανά θέση, και των σχολίων από τους υποβάλλοντες και τους αναθεωρητές μας.

Παρόλο που προσπαθούμε να καταστήσουμε την αξιολόγηση αυτή πιο συνεκτική και διαφανή, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων δεν είναι πάντα απλή. Ενώ τα ανοιχτά δεδομένα έχουν έναν πολύ αυστηρό ορισμό, η βαθμολόγηση οποιουδήποτε δείκτη αποτελεί μια διακριτική ενέργεια. Στην πραγματική ζωή, δεν μπορείτε να είστε εν μέρει ανοικτοί – είτε τα δεδομένα ταιριάζουν στα κριτήρια είτε όχι.

Αυτή η ανάρτηση θα βοηθήσει τον χρήστη του GODI να κατανοήσει τα εξής:

– Τι σημαίνει το τελικό αποτέλεσμα;

– Πώς να ερμηνεύσετε βαθμολογίες που κυμαίνονται μεταξύ 0%, 40% ή 70%;

– Τι σημαίνει μια βαθμολογία 0% σημαίνει;

Για μια λεπτομερέστερη εξήγηση σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης των αποτελεσμάτων, μεταβείτε στη διεύθυνση index.okfn.org/interpretation/

Τι σημαίνει η βαθμολογία;

Η βαθμολογία μας (που κυμαίνεται από 0% ανοικτή έως 100% ανοικτή) δεν δείχνει απαραίτητα σταδιακή βελτίωση προς τα ανοικτά δεδομένα. Στην πραγματικότητα, εκτιμούμε πολύ διαφορετικούς βαθμούς διαφάνειας δεδομένων – γι ‘αυτό και οποιοδήποτε ποσοστό κάτω από το 100% δείχνει μόνο ότι ένα σύνολο δεδομένων είναι εν μέρει ανοικτό. Αυτά τα επίπεδα ανοικτότητας περιλαμβάνουν δημόσια δεδομένα, δεδομένα ελεγχόμενης πρόσβασης, καθώς και κενά δεδομένων (βλ. GODI methodology). Για να κατανοήσουμε τις διαφορές, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάζετε κάθε σκορ μαζί με τη γραμμή εικονιδίων ανοικτότητας (βλ. εικόνα παρακάτω).

Για παράδειγμα: ένα ποσοστό 70% μπορεί να πει ότι βρήκαμε δεδομένα ελεγχόμενης πρόσβασης, που μπορούν να διαβαστούν από τη μηχανή, τα οποία δεν μπορούν να μεταφορτωθούν χύμα. ** Οποιαδήποτε βαθμολογία κάτω από το 100% σημαίνει “καμία πρόσβαση”, “κλειστή πρόσβαση” ή “δημόσια πρόσβαση” **. Εδώ εξηγούμε τι σημαίνει καθεμία από αυτές και πώς τα δεδομένα για κάθε κατηγορία φαίνονται στην πράξη.

Δεδομένα δημόσιας πρόσβασης

Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στο κοινό αν το κοινό μπορεί να τα δει ηλεκτρονικά χωρίς ελέγχους πρόσβασης. Δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να μεταφορτωθούν ή ότι είναι ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμα. Συχνά σημαίνει ότι τα δεδομένα παρουσιάζονται σε HTML σε έναν ιστότοπο.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει μια διεπαφή αναζήτησης ενός μητρώου επιχειρήσεων. Επιτρέπει στοχευμένες αναζητήσεις για μεμονωμένες εταιρείες, αλλά δεν επιτρέπει την ανάκτηση όλων των δεδομένων ταυτόχρονα. Τα μεμονωμένα αποτελέσματα αναζήτησης (μη μαζικά) εμφανίζονται σε μορφή HTML και στη συνέχεια μπορούν να μεταφορτωθούν ως PDF (μη αναγνώσιμα από μηχανές). Ως εκ τούτου, η βαθμολογία είναι 70% και εμφανίζεται ως εξής στη γραμμή  εικονιδίων ανοικτότητας στην κατάταξη μας:

Δεδομένα ελεγχόμενης πρόσβασης

Τα δεδομένα ελέγχονται ως προς την πρόσβαση εάν ένας πάροχος ρυθμίζει ποιος, πότε και πώς μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα. Ο έλεγχος πρόσβασης περιλαμβάνει:

* Εγγραφή / αναγνώριση / πιστοποίηση ταυτότητας

* Έντυπα αίτησης δεδομένων, συμφωνία ανταλλαγής δεδομένων (καθορίζοντας περιπτώσεις χρήσης),

* Παραγγελία / αγορά δεδομένων.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τον καθορισμό δεδομένων ελεγχόμενης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κυκλοφορίας ιστοτόπων ή για τη διατήρηση του ελέγχου του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Είναι αμφισβητήσιμο εάν ορισμένοι μηχανισμοί εγγραφής / ελέγχου ταυτότητας μειώνουν το άνοιγμα των δεδομένων (ειδικά όταν η εγγραφή είναι αυτοματοποιημένη). Τα έντυπα αίτησης δεδομένων, από την άλλη πλευρά, δεν είναι σαφώς ανοικτά δεδομένα.

Αυτή η εικόνα εμφανίζει μια φόρμα αίτησης δεδομένων. Το σύνολο δεδομένων κρύβεται εντελώς πίσω από ένα “paywall”. Αυτό συχνά εμποδίζει την ερευνητική μας ομάδα να αξιολογεί τα δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορούσαμε να επαληθεύσουμε σε ποια μορφή θα παρέχονται τα δεδομένα και ούτε εάν τα δεδομένα είναι πραγματικά δεδομένα πρόγνωσης καιρού (η συγκεκριμένη κατηγορία που εξετάζουμε). Επομένως, αυτά δεδομένα ελεγχόμενης πρόσβασης κέρδισαν 0 πόντους και υπολογίζονται ως 0% ανοικτά. Αντίθετα, τα δεδομένα ελεγχόμενης πρόσβασης συχνά βαθμολογούνται πολύ υψηλά, έως 85% (επειδή αφαιρούμε 15 από τα 100 σημεία για ελέγχους πρόσβασης όπως οι απαιτήσεις εγγραφής).

Πώς να διαβάσετε ένα σκορ 0%;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα σύνολα δεδομένων θα βαθμολογηθούν κατά 0%. Προσπαθήσαμε να αναφέρουμε τους λόγους στους σχόλια του αναθεωρητή ή του υποβάλλοντα. Δείτε εδώ για τους κύριους λόγους:

Κενά δεδομένων

Ένα κενό δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις δεν παράγουν δεδομένα σε μια δεδομένη κατηγορία. Μερικές φορές, αν ο GODI παρουσιάσει ένα μηδενικό ποσοστό επί τοις εκατό, βλέπουμε κενά δεδομένων. Για παράδειγμα, η περίπτωση των χωρών της Δυτικής Αφρικής που δεν διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα ή χωρών που δεν διαθέτουν καθιερωμένο σύστημα ταχυδρομικών κωδικών. Τα κενά δεδομένων δείχνουν ότι τα κυβερνητικά συστήματα πληροφοριών δεν είναι έτοιμα να παράγουν ανοικτά δεδομένα, μερικές φορές επειδή λείπουν οι πόροι, ορισμένες φορές επειδή δεν αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Υπάρχει, αλλά μόνο για κυβερνητική χρήση

Μερικές φορές η κυβέρνηση έχει τα δεδομένα, αλλά για πολλούς λόγους επιλέγει να μην τα ανοίξει καθόλου στο κοινό.

Δεν είναι κοκκώδες

Δεδομένου ότι τα κριτήριά μας αναζητούν ιδιαίτερη λεπτομέρεια, θεωρήσαμε ότι όλα τα σύνολα δεδομένων που δεν έφθασαν σε αυτά τα επίπεδα κοκκοποίησης δεν ήταν κοκκώδη και συνεπώς θεωρήθηκαν μη διαθέσιμα.

Για παράδειγμα – η Μεγάλη Βρετανία έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα εκλογών, αλλά όχι σε επίπεδο δημοψηφίσματος, το οποίο είναι ένα κρίσιμο επίπεδο για την ανίχνευση απάτης ψηφοφόρων. Ως εκ τούτου, ενώ υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τις βρετανικές εκλογές, δεν είναι στο σωστό επίπεδο και θεωρούνται ανύπαρκτες.

Δεν πληρούν τα κριτήρια μας

Ψάχνουμε για συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων στο GODI. Όταν δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε, τα θεωρούμε ως μη διαθέσιμα.

Για την πλήρη επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης των αποτελεσμάτων βλέπετε – index.okfn.org/interpretation/.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top