Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό πάνελ συζήτησης “Data controllership and anonymisation”

Στις 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η συζήτηση με θέμα ‘Data controllership and anonymisation‘ όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τους τρόπους με τους οποίους τα μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να γίνουν ιδιωτικά, για την αξιολόγηση της διαδικασίας ελέγχου των δεδομένων, αλλά και των αντίκτυπο των νομικών απαιτήσεων στον διαμοιρασμό ανοιχτών δεδομένων.

Data controllership and anonymisation

Το ‘Data controllership and anonymisation‘ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 12 Ιουλίου από τις 10:00 έως τις 11:30, με σκοπό την δημιουργία ενός πάνελ συζήτησης μέσω του οποίου ομιλητές και συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν αναφορικά με τις νομικές διαστάσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις επιπτώσεις τους στον ελεύθερο διαμοιρασμό ανοιχτών δεδομένων, αλλά και τις διαδικασίες κοινού ελέγχου και αξιολόγησης δεδομένων. Μέσα από τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναφορικά με τους τρόπους μετατροπής των μη προσωπικών δεδομένων σε προσωπικά, τις τρέχουσες μεθόδους ελέγχου και αξιολόγησης δεδομένων και τις επιπτώσεις των νομικών απαιτήσεων αναφορικά με τον διαμοιρασμό ανοιχτών δεδομένων.

Φόρμα εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να παρακολουθήσουν το πάνελ συζήτησης διαδικτυακά, κάνοντας εγγραφή με τα προσωπικά τους στοιχεία στην ακόλουθη φόρμα: https://dataeuropaacademy.clickmeeting.com/928935434/register.

Διοργάνωση

Το πάνελ συζήτησης αποτελεί αποκλειστική διοργάνωση του data.europa.Academy για την ανάδειξη ποικίλων θεμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση, το νομικό πλαίσιο και τους τρόπους με τους οποίους τα μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να γίνουν προσωπικά.

Ομιλητές

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δύο διδακτορικοί ερευνητές από το Vrije Universiteit Brussel (VUB) και το KU Leuven θα κατευθύνουν την συζήτηση και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που θα παρουσιαστούν. Ο πρώτος ομιλητής θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν τις μεθόδους με τις οποίες τα μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να γίνουν προσωπικά, αλλά και την επιρροή του νομικού καθεστώς στον ελεύθερο διαμοιρασμό ανοιχτών δεδομένων. Ο δεύτερος ομιλητής θα επικεντρωθεί στις διαδικασίες ελέγχου δεδομένων, με σκοπό την αποσαφήνιση και κατανόηση των ελεγκτικών διαστάσεων από το κοινό.

 

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/register-now-our-panel-discussion-data-controllership-and-anonymisation

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top