Πρωτοβουλία προς μια παγκόσμια δημοσιογραφία δεδομένων

Unconfernce

Στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων με πρωτοβουλία του Διεθνές Δικτύου Εκδοτών (GEN) στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Thomson Reuters και με τη στήριξη της Google. 80 συμμετέχοντες και από τις πέντε ηπείρους συμμετείχαν σε αυτό το σημαντικό για τη δημοσιογραφία γεγονός.

Τα τελευταία χρόνια η δημοσιογραφία των δεδομένων, όπως και όλα τα άλλα είδη δημοσιογραφίας, καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, τόσο σε επίπεδο τεχνολογικό όσο και σε επίπεδο πολιτικοοικονομικό.

Σε αυτό το περιβάλλον οι δημοσιογράφοι δεδομένων ασχολούνται και ερευνούν ιστορίες με διεθνή επιρροή και απήχηση, χωρίς όμως να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε ειδησεογραφικούς φορείς διάφορων κρατών ή ακόμα και ηπείρων.

“Οι διεθνείς συνεργασίες, και συγκεκριμένα στην ερευνητική δημοσιογραφία, αποτελεί μια λύση για τον χειρισμό του μεγάλου συνόλου δεδομένων με πολύ λίγους πόρους. Με την ανταλλαγή πόρων ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς, τότε καταφέρνεις να πετύχεις να κάνεις πληθοπορισμός (Crowdsourcing) μέσα στην ίδια τη δημοσιογραφική κοινότητα”, δήλωσε ο Simon Rogers συντάκτης στο τμήμα δεδομένων του Google News Lab σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Shorthand Social.

Σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι αρχικά η αντιμετώπιση των προκλήσεων σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα αποτελεί και μια ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών σχετικά με την λειτουργία των ομάδων και των τεχνικών που χρησιμοποιεί ο κάθε ειδησεογραφικός οργανισμός στις διάφορες χώρες.

Οι κύριες θεματικές του συνεδρίου αφορούν τη μετάβαση στην ενημέρωση και ανάγνωση ειδήσεων από τα smartphones, όπου τα μεγάλα project δεδομένων είναι δύσκολο να υποστηριχθούν. Η χρηματοδότηση της δημοσιογραφίας των δεδομένων στην εκάστοτε χώρα είναι ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, καθώς και πιο μοντέλο χρηματοδότησης είναι καταλληλότερο (διαφημίσεις, crowdfunding, έσοδα από άλλο τμήμα του οργανισμού). Άλλη μια θεματική είναι οι νέες τάσεις στην ανάπτυξη ιστοριών με δεδομένα, όπως και τα εργαλεία, τα λογισμικά και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Η τελευταία θεματική αφορά την επίτευξη συνεργασίας ανάμεσα σε δημοσιογραφικούς φορείς, όχι μόνο της Δύσης αλλά και των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και την προοπτική δημιουργίας μιας διεθνούς πλατφόρμας δεδομένων για δημοσιογραφικό σκοπό.

Μετά το τέλος του συνεδρίου έγινε και η ανακοίνωση της λίστας των projects δημοσιογραφίας δεδομένων για τα αντίστοιχα βραβεία 2016. Παράλληλα στο πλαίσιο αυτό το δίκτυο εκδοτών πραγματοποιεί επισκέψεις στους πιο πετυχημένους ειδησεογραφικούς οργανισμούς δημοσιογραφίας δεδομένων.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top