Παρουσίαση των εφαρμογών του OpenBudgets.eu στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Την προηγούμενη Τετάρτη, 19 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συσκέψεων του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσίαση του έργου OpenBudgets.eu και των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτού, ως μέρος χρηματοδοτούμενου προγράμματος του Horizon2020, από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος (OK Greece) και την εταιρεία Intelspace, σε στελέχη του Δήμου από το Γραφείο Ανθεκτικότητας, το Τμήμα Ηλ. Διακυβέρνησης, παρόντος του Αντιδημάρχου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Κοινωνίας των  Πολιτών κ. Νίκου Φωτίου.

Πιο αναλυτικά, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των τριών πλευρών-OK Greece, Intelspace και Δήμου Θεσσαλονίκης- το OK Greece εκπροσωπήθηκε από το τον Πρόεδρό του Δρ. Χαράλαμπο Μπράτσα και τον Open GLAM Greek Community Coordinator και Developer του Ιδρύματος κ. Σωτήρη Καραμπατάκη, ο οποίος και ανέλαβε το κύριο κομμάτι της παρουσίασης προς τον Δήμο.

Ο κ. Καραμπατάκης μίλησε για το έργο του OpenBudgets.eu, τονίζοντας την συμβολή του στους ανοικτούς προϋπολογισμούς, την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της διαφάνειας, επισημαίνοντας ότι προέκυψε ως επέκταση του OpenSpending.org. Ο κ. Καραμπατάκης, στη συνέχεια, προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ των οποίων οι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators-KPI), η πλατφόρμα Indigo, τα Microsites, και το εργαλείο Συμμετοχικού Προϋπολογισμού (Participatory Budget), εστιάζοντας στην μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, στον σκοπό που μπορεί να ικανοποιήσει η κάθε εφαρμογή, καθώς και στην αξία που μπορούν ως σύνολο να έχουν τόσο για τον πολίτη, όσο και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσα από την αξιοποίησή τους και τις δυνατότητες που προσφέρουν για ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων, αλλά και για προβλέψεις και εκτιμήσεις πάνω σε διαθέσιμα σύνολα δεδομένων.

Επιπλέον, ο κ. Καραμπατάκης αναφέρθηκε στην δυνατότητα διεπαφής που υπάρχει από την πλευρά των εργαλείων που αναπτύχθηκαν, γεγονός που επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις δυνατότητες σύγκρισης των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με άλλους Δήμους που επίσης έχουν ανοικτούς τους προϋπολογισμούς τους, καθώς και την δυνατότητα παραμετροποίησης των εφαρμογών, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του Δήμου.

Αναφέρεται ότι η παρουσίαση των εφαρμογών πραγματοποιήθηκε σε ένα χρονικό διάστημα που ολοκληρώνεται η φάση των «πιλότων» που τρέχουν δοκιμαστικά μέχρι και το Φθινόπωρο του 2017, και σε αυτή συμμετέχουν, ανάμεσα σε άλλους, παρέχοντας δεδομένα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος της Βόννης και ο Δήμος του Παρισίου. Τις δοκιμές στις εφαρμογές του OpenBudgets.eu για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει, ως στρατηγικός συνεργάτης η εταιρεία πληροφορικής Intelspace, η οποία με την εμπειρία της σε ζητήματα τεχνογνωσίας και λογισμικού παρουσίασε κάποια πρώτα δείγματα του πώς τρέχουν τα δεδομένα προϋπολογισμού του Δήμου σε καθεμιά από τις εφαρμογές που παρουσίασε ο κ. Καραμπατάκης. Την Intelspace εκπροσώπησαν στην συνάντηση οι κ. Ευάγγελος Κοψαχείλης και Ισίδωρος Α. Πάσσας, με τον κ. Κοψαχείλη να παρουσιάζει τα ευρήματα του πιλότου που έτρεξε στις εφαρμογές, αφήνοντας μία πολύ θετική και ρεαλιστική αίσθηση για την συνέχεια και την πραγματική εφαρμογή των εργαλείων.

Θετική υπήρξε και η εκτίμηση του Δήμου Θεσσαλονίκης απέναντι στις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, με τον κ. Φωτίου να κάνει λόγο για πραγματικά ενδιαφέροντα εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Ο κ. Φωτίου τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας Δήμος που εργάζεται και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που υλοποιείται με στόχο την ανοικτότητα και την συμμετοχικότητα, ενισχύοντας έτσι την διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών της σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του στοιχεία. Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχει ήδη μία σταθερή και πολύ καλή συνεργασία τόσο με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος, όσο και με την Intelspace, εκφράζοντας τις προσδοκίες του Δήμου, αυτή η αμοιβαία και επωφελής συνεργασία μεταξύ των τριών πλευρών να συνεχιστεί.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top