Παράδειγμα δημοσιογραφίας δεδομένων με χρήση infographic

Με αφορμή την Διάσκεψη για το κλίμα COP21 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο 2015 με θέμα την κλιματική αλλαγή έγινε μια έρευνα για την πρόοδο των κρατών σχετικά με τους στόχους για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το άρθρο που ακολουθεί βασίζεται τόσο σε συνεντεύξεις όσο και σε δεδομένα, τα οποία προέρχονται από την Αναφορά Προόδου των κρατών που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Infographic

Το άρθρο συνοδεύεται από ένα infographic, το οποίο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και παρουσιάζει διάφορες πτυχές του θέματος . Σε αυτό δίνεται μια συνολική εικόνα μέσα από το συνδυασμό εικονοστοιχείων και διαγραμμάτων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top