Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του εργαστηρίου δημοσιογραφίας δεδομένων- Red Flags σε ΕΣΠΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του εργαστήριου “Data Journalism Hackathon: Κόκκινες Σημαίες στα προγράμματα ΕΣΠΑ” που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου από το το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ) και την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου ο κ. Χαράλαμπος Μπράτσας, ιδρυτής του Ελληνικού παραρτήματος του Open Knowledge Foundation και πρόεδρος του Δ.Σ., απηύθυνε χαιρετισμό και ανέφερε τους στόχους και τα μελλοντικά σχέδια του Ιδρύματος. Ακολούθως, οι κύριοι Κλεάνθης Κουπίδης και Ευάγγελος Χονδροκώστας, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες την εφαρμογή Red Flags, τις δυνατότητες που παρέχει και τους τρόπους αναζήτησης δεδομένων σ’ αυτή. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με δύο από τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας του ΟΚ, τον Κοσμά Παναγιωτίδη και τη Σπυριδούλα Μάρκου, να δείχνουν τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ που χαρακτηρίζονται ως “Κόκκινες Σημαίες”.

Στο δεύτερο μέρος του Data Journalism Hackathon, οι συμμέτεχοντες, με τη βοήθεια των μελών του OK Greece, αλληλεπίδρασαν με την εφαρμογή. Σκοπός ήταν η εξοικείωση με το περιβάλλον της, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην ανεύρεση δεδομένων και στην παραγωγή άρθρων. Εν συνεχεία, τους ζητήθηκε να συγκροτήσουν ομάδες, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω έρευνα για ένα έργο ΕΣΠΑ της επιλογής τους, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως red flag. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα παρουσιαστούν τη δεύτερη ημέρα του εργαστηρίου, στις 10 Απριλίου 2017, στο χώρο της ΕΣΗΕΜ-Θ.

 

Η εφαρμογή Red Flags

Η εφαρμογή Red Flags χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και τις αναλύει για τον εντοπισμό πιθανών κόκκινων σημαιών. Κόκκινες σημαίες (Red flags) ορίζονται τα σύνολα των περιπτώσεων που παρουσιάζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά (τιμές) συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Τονίζεται ότι οι κόκκινες σημαίες δεν υποδεικνύουν ενοχή ή αθωότητα, απλά παρέχουν πιθανά προειδοποιητικά σημάδια. Επίσης, η εφαρμογή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ανάκτησης των αποφάσεων που υπάρχουν στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για ένα έργο.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top