Ολοκληρωση ημεριδας: “Ελεγκτικη δημοσιογραφια δεδομενων: Μαθαινοντας στην πραξη”-“The Football Tax in Greece”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα “Ελεγκτική δημοσιογραφία δεδομένων: Μαθαίνοντας στην πράξη”-“The Football Tax in Greece”, η οποία διεξήχθη στις 20 Μαΐου 2016, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ. Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο του OpenBudgets.eu Horizon 2020 EU Project.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβε χώρα workshop, στο οποίο διαπιστώθηκε η αδυναμία εξεύρεσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας σχετικά με το πώς αξιοποιείται το δημόσιο χρήμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι συμμετέχοντες, αφού χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, κλήθηκαν να μελετήσουν από μια ελληνική επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου, να συλλέξουν στοιχεία και να ερευνήσουν τη «φορολογία στο ποδόσφαιρο» (The Football Tax). Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αναζήτηση και συλλογή στοιχείων σχετικών με το θέμα, καθώς και με τις μεθόδους οπτικοποίησης αυτών, αλλά και η εξέταση σε ποιο βαθμό είναι ανοικτά τα εν λόγω δεδομένα. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα γήπεδα που διαθέτει καθεμιά από τις υπό μελέτη ποδοσφαιρικές ομάδες και στο κατά πόσο δαπανήθηκε δημόσιο χρήμα για την κατασκευή αυτών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από το διαδίκτυο (άρθρα, πρακτικά, ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λπ.) και ακολούθησε οπτικοποίηση αυτών.

Το “The Football Tax in Europe” αποτελεί μια περίπτωση μελέτης του OpenBudget.eu σχετικά με το πού πηγαίνουν οι φόροι στο ποδόσφαιρο, μια έρευνα για το δημόσιο χρήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Η ιδέα αυτής της έρευνας είναι να ανιχνεύσει το δημόσιο χρήμα που δαπανήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια για να χτιστούν γήπεδα ή για την υποστήριξη επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου. Σε συνεργασία με δημοσιογράφους και φοιτητές από όλη την Ευρώπη, διαμορφώνεται μια βάση δεδομένων των χρημάτων που δαπανήθηκαν γι’ αυτούς τους σκοπούς και, στη συνέχεια, τα δεδομένα οπτικοποιούνται μέσω της εφαρμογής: http://www.thefootballtax.com/.

Να σημειωθεί ότι στη διοργάνωση συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς: Journalism++ (http://www.jplusplus.org/en/), Open Knowledge International (https://okfn.org/), Open Knowledge German (https://okfn.de/), Open Knowledge Greece (https://okfn.gr/), Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ (http://pacific.jour.auth.gr/).

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου και φωτογραφίες από την εκδήλωση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top