Οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις προς την Ελλάδα, υπό το πρίσμα του subsidystories.eu

Το subsidystories.eu στοχεύει στην αύξηση διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις Επιχορηγήσεις της Ε.Ε., φέρνοντας στο φως πώς ξοδεύονται τα χρήματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Στο subsidystories.eu έχουν συγκεντρωθεί και ομογενοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες λίστες δικαιούχων ΕΤΠΑ, EKT και των Ταμείων Συνοχής για τις περιόδους χρηματοδότησης 2007-2013 και 2014-2020.

Οι επιχορηγήσεις αυτές έχουν χρηματοδοτηθεί μερικώς από την Ε.Ε. και τα Κράτη-Μέλη και διανέμονται από τις περιφερειακές Αρχές σε τοπικούς δικαιούχους (όροι πολιτικής). Κάνοντας χρήση της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να βρουν ποιος έχει λάβει τέτοια χρηματοδότηση στην χώρα τους. Για την εξερεύνηση των διαθέσιμων δεδομένων αρκεί η επιλογή της χώρας ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη ή στο αντίστοιχο πτυσσόμενο μενού της εφαρμογής.

Σημείωση: To subsidystories.eu παρουσιάζει τα δεδομένα όπως ακριβώς είναι διαθέσιμα σε περιφερειακές και εθνικές ηλεκτρονικές πύλες (portals). Η μη διαθεσιμότητα δεδομένων στα portals ενδέχεται να επηρεάσει τα συνολικά αποτελέσματα στον δικτυακό τόπο. Ακόμη, οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι μεγάλες ποσότητες δεδομένων έχουν ανακτηθεί με την τεχνική του scraping από το διαδίκτυο και PDF αρχεία, γεγονός που μπορεί να έχει οδηγήσει σε κάποια σφάλματα. Αρκετά διαφορετικά ποσοτικά στοιχεία παρουσιάζονται στα δεδομένα. Επομένως, παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί στις συγκρίσεις δεδομένων.

Η περίπτωση της Ελλάδας

11,72 δις

Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε. για την περίοδο 2007-2020

Τα σύνολα δεδομένων που αφορούν την Ελλάδα περιέχουν όλες τις χρηματοδοτήσεις ΕΤΠΑ, EKT και των Ταμείων Συνοχής. Τα δεδομένα της περιόδου 2007-2013 έχουν αποκτηθεί με την τεχνική του scraping από τον δικτυακό τόπο που διατηρεί η Ελλάδα για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ενώ τα δεδομένα της περιόδου 2014-2020 είναι διαθέσιμα και μπορούν να αποκτηθούν σε αρχείο CSV. Τα δεδομένα είναι αρκετά εμπλουτισμένα και περιέχουν λεπτομερείς ποσοτικές πληροφορίες (της Ε.Ε. και του Κράτους-Μέλους), ετικέτες προτεραιότητας και θεματικές.

 

Πηγή: subsidystories.eu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top