Οι δράσεις του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας σε μελέτη για τη Δημοσιονομική Διαφάνεια

Η δημοσιονομική διαφάνεια και η ανάγκη εφαρμογής της σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται στο επίκεντρο της πολυσέλιδης μονογραφίας της κυρίας Αικατερίνης Σαββαΐδου, Επίκουρης καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Δημοσιονομική Διαφάνεια: Πρωτοβουλίες, πρότυπα και κώδικες – Εργαλεία αξιολόγησης της δημοσιονομικής διαχείρισης – Δημοσιονομικοί κανόνες και θεσμοί – Ελληνική δημοσιονομική μεταρρύθμιση», η οποία κυκλοφόρησε το 2017, από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (Αθήνα).

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, παρουσιάζονται 1) πρωτοβουλίες κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών αλλά και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας, 2) εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (εσόδων, εξόδων), 3) δημοσιονομικοί κανόνες και θεσμοί με στόχο τη δημοσιονομική πειθαρχία, και 4) συνοπτικά η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.

Για τις ανάγκες της μελέτης, η κα Σαββαΐδου είχε τη συνδρομή καθηγητών αλλά και φορέων, όπως η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων αλλά και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, με τη συμβολή του πρόεδρου του, δρ. Χαράλαμπου Μπράτσα.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τη δράση του Open Knowledge Foundation πάνω σε θέματα δημοσιονομικής διαφάνειας, στην παρούσα μονογραφία, γίνεται αναφορά στον οδηγό που συνέταξε το 2015 για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα έργα “OpenSpending”, “Indigo” και “OpenBudgets.eu”, στα οποία συμμετείχε και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.

Ειδκότερα:

Το OpenSpending είναι μια από τις εφαρμογές του OKFGR η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τη δομή και τα διαφορετικά είδη των δημόσιων οικονομικών δεδομένων από όλο τον κόσμο (κρατικούς προϋπολογισμούς, εκθέσεις δαπανών, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, κ.λπ.) σε έναν γραφικό χάρτη, χαρτογραφώντας κατά αυτό τον τρόπο τις δαπάνες των κυβερνήσεων.

Το Indigo είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανάλυσης δημοσιονομικών δεδομένων. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατή με την πλατφόρμα του OpenSpending, ώστε να μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να αναλύσει σύνολα δεδομένων του ανοικτού OpenSpending repository ή δικών του συνόλων δεδομένων. Οι χρήστες του Indigo μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες συναρτήσεις υπολογισμού, και άλλες λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων, Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης, και να τις εφαρμόσουν σε δημοσιονομικά δεδομένα για να εξερευνήσουν, να αναλύσουν και να κατανοήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια και σε βάθος τέτοιου είδους δεδομένα.

Το OpenBudgets.eu είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση και σύνταξη ανοικτών και συμμετοχικών προϋπολογισμών, με ενιαία δομή και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένη για όλους τους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και τους ίδιους τους οργανισμούς.

Αξίζει να αναφερθεί πως η σπουδαιότητα του εν λόγω έργου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η κα Σαββαΐδου για τη συγκεκριμένη μονογραφία βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το 2019, στην τάξη ηθικών και πολιτικών επιστημών, αποσπώντας το Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη,  για μελέτη στο Δημόσιο Δίκαιο (περιλαμβανομένου και του Δημοσίου Διεθνούς).

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top