Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν οι κ.κ. Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας  (Open Knowledge Greece – OK Greece),  και Ανδρέας Βέγλης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab – M.I.L.), Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,  την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

Η υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στους δύο φορείς έρχεται να συνεχίσει, να ενισχύσει και να επισφραγίσει  τη μεταξύ τους συνεργασία. Αξίζει να αναφερθεί ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μία άρρηκτη σχέση μεταξύ του  Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, καθώς ο κος Βέγλης είναι συντονιστής του Σχολείου Δεδομένων (School of Data).

Μέχρι στιγμής, το OK Greece και το M.I.L. έχουν συνδιοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις και εργαστήρια, με στόχο τη διάδοση της σπουδαιότητας των ανοικτών δεδομένων και την εξοικείωση δημοσιογράφων με πρακτικές οι οποίες λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Με το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο OK Greece και το M.I.L. προβλέπεται η διεξαγωγή μιας σειράς νέων δράσεων, προκειμένου να προωθηθούν η δημοσιογραφία δεδομένων, η ανοικτότητα και η διαφάνεια.

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top