Με νέα ιστοσελίδα, νέο λογότυπο και νέο ιστολόγιο το Open Knowledge Foundation

Το Open Knowledge Foundation, στο πλαίσιο ανανέωσης, παρουσίασε πριν από λίγες μέρες το νέο λογότυπο, τη νέα ιστοσελίδα και το νέο ιστολόγιό του.

Ο στόχος και οι επιδιώξεις του OKF παραμένουν σταθεροί, με όραμα για ένα μέλλον δίκαιο, ελεύθερο και ανοικτό, στο οποίο οι έννοιες «ανοικτά δεδομένα» και «ανοικτή γνώση» θα είναι ευρέως κατανοητές.

Η αποστολή του είναι η δημιουργία ενός ανοικτού κόσμου, όπου όλες οι μη προσωπικές πληροφορίες θα είναι ανοικτές και ελεύθερες για όλους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να διαμοιραστούν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top