Κλιματική αλλαγή: Μια ευκαιρία για παραγωγή κρασιού στη Βόρεια Ευρώπη

Data journalism

Οι δυνατότητες και οι προοπτικές που δίνει η Δημοσιογραφία των Δεδομένων στους δημοσιογράφους είναι πολλές, ενώ ταυτόχρονα προσδίδουν ένα νέο ρόλο στη δημοσιογραφία. Μέσα από την αξιοποίηση των δεδομένων ο δημοσιογράφος, όχι μόνο μπορεί να ερευνήσει σε βάθος ένα ζήτημα, αλλά να ανακαλύψει και να αναπτύξει και διαφορετικές πτυχές ενός θέματος. Τα τελευταία χρόνια πολλά διεθνή μέσα αρχίζουν να στρέφονται προς την δημοσιογραφία των δεδομένων, π.χ. The Guardian, καθώς παράγονται ιστορίες με μεγάλο ενδιαφέρον και εύκολα κατανοητές από τους αναγνώστες. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και το παρακάτω project.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο με πολλές συνέπειες τόσο για τον πλανήτη όσο και για τους ανθρώπους. Πέρα από το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων που έχει και είναι ευρέως γνωστές, υπάρχει και μια άλλη πλευρά του ζητήματος, όπου με την βοήθεια των δεδομένων και μεγάλης έρευνας, αναπτύχθηκε στο άρθρο που ακολουθεί.

Πρόκειται για ένα άρθρο, το οποίο συνδυάζοντας δεδομένα συνέδεσε την κλιματική αλλαγή με την πορεία της παραγωγής κρασιού στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα συγκρίνοντας τις αυξομειώσεις στη θερμοκρασία και την παραγωγή κρασιού σε χώρες της Ευρώπης διαπιστώθηκε ότι οι χώρες με θερμό κλίμα που είναι και οι κύριοι παραγωγοί κρασιού επηρεάζονται αρνητικά από την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ βόρειες χώρες αρχίζουν σταδιακά να ευνοούνται. Ως παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε η Δανία, μια χώρα που δεν είναι γνωστή για το κρασί της αλλά που τα τελευταία χρόνια άρχισε τη δικιά της παραγωγή καθώς οι συνθήκες πλέον είναι πιο ευνοϊκές.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δημοσιογραφίας της Δανίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top