Η χρήση ανοιχτών δεδομένων επιταχύνει τους ρυθμούς προόδου της Ε.Ε. στον τομέα της υγείας και ασφάλειας

Η χρήση ανοιχτών δεδομένων για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως ο τομέας της υγείας κτλ., έχει αποδειχθεί μία πολύτιμη στρατηγική για την υποστήριξη και υλοποίηση της πολιτικής ατζέντας της Ε.Ε, με στόχο την εύρεση και ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών της σε μία ένωση που στοχεύει να παρέχει δικαιοσύνη σε όλους.

 

Τον προηγούμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έβδομη έκθεση προόδου της, στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής της Ε.Ε για την Ασφάλεια της Ένωσης 2020  – 2025, αποκαλύπτοντας πως η χρήση ανοιχτών δεδομένων, τα οποία καλύπτουν τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής της ατζέντας, αποδείχθηκε σημαντικός παράγοντας προόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν ζητήματα ασφάλειας. Αναλυτικότερα, η χρήση ανοιχτών δεδομένων υποστηρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχοντας σύνολα δεδομένων αναφορικά με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και τις πολιτικές που βασίζονται σε αποδείξεις.

Μέσα από την ανάλυση δεδομένων σχετικών με κοινωνικά ζητήματα, τη μετανάστευση, την ισότητα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων ευθυγραμμισμένων γύρω από τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Ε.Ε. Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εξοικονομήσει 5.5 δισ. για την Ε.Ε. παρέχοντας και χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με τον τομέα της υγείας, τα οποία αποδείχθηκαν αποδοτικοί σύμμαχοι στη καταπολέμηση των προκλήσεων στον τομέα της διασυνοριακής υγείας.

Η χρήση συνόλων δεδομένων για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής ατζέντας της Ε.Ε. θα αποτελέσει μέσα στα επόμενα χρόνια μία σημαντική παράμετρο διασφάλισης της προστασίας των πολιτών, αλλά και μία στρατηγική εύρεσης των καλύτερων δυνατών λύσεων σε σχέση με τις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες.

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/changing-european-lifestyle-how-european-commission-shows-progress-through-open

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top