Η τοπικη αυτοδιοικηση αντιμετωπη με την κριση

Η κρίση στην Ελλάδα επηρέασε σημαντικά τις τοπικές κοινότητες επιδεινώνοντας την οικονομική κατάσταση των δήμων της χώρας. Ωστόσο ο δήμος Αθηναίων κατάφερε να βρει τον τρόπο να παραμείνει οικονομικά αποδοτικός, όπως δείχνουν οι δείκτες γενικής αξιολόγησης οικονομικής επίδοσης.

Σύμφωνα με αυτούς τους δείκτες, τα συνολικά έσοδα του δήμου της Αθήνας μειώνονται κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δυο από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι η αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν το σύνολο των φόρων προς τον δήμο αλλά και η μη καταβολή των χρημάτων από την κεντρική κυβέρνηση στο δήμο.

«Η Κεντρική Κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει στους Δήμους μέρος από την αναλογία της ΣΑΤΑ 2016, από την επιχορήγηση του Ν. 3756/2009 και μείωσε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) κατά 45% περίπου», αναφέρει η Διεύθυνση Οικονομικών του δήμου Αθηναίων.

Ο δήμος καταφέρνει παρόλα αυτά να διατηρεί την αυτονομία του σε οικονομικό επίπεδο, όπως δείχνει και το γράφημα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορεί να στηρίζεται στα δικά του έσοδα χωρίς να βασίζεται σε εξωτερικούς πόρους. Για να πετύχει το στόχο αυτό σε ένα τόσο ασταθές οικονομικά και πολιτικά περιβάλλον ο δήμος προχώρησε σε μείωση των εξόδων, και κυρίως της μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

«Ο δήμος δεν έχει προχωρήσει σε καμία μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες», αναφέρει η Διεύθυνση Οικονομικών του δήμου Αθηναίων.

Αντιθέτως, καθώς η κρίση έχει δημιουργήσει καινούριες κοινωνικές ανάγκες, ο δήμος καλείται να αναλάβει μεγαλύτερη δράση στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, με σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες αύξησε τα λειτουργικά του έξοδα σε κοινωνικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα μείωσε τους φόρους προς τους δημότες.

Όπως λέει συγκεκριμένα η Διεύθυνση Οικονομικών του δήμου «Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε δράσεις όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο- Κοινωνικό Φροντιστήριο- Κοινωνικό Φαρμακείο, Προγράμματα για παροχή στέγης και άλλα, και μέσω του Ιδρύματος Αστέγων παροχή τροφής, και στέγης».

Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του δήμου Αθηναίων είναι το πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής 2015-2019. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας όπως και την παροχή φαγητού, στέγης και ιατρικής περίθαλψης. Παράλληλα, το πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση και στις ευπαθείς ομάδες, που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την κρίση. Για την κάλυψη των περισσότερων δράσεων ο δήμος αξιοποιεί κοινοτικά κονδύλια, ως μια λύση στην έλλειψη πόρων.

Παρά το γεγονός όμως ότι αυτές οι δράσεις δείχνουν έναν βιώσιμο και λειτουργικό δήμο, υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα στη διαδικασία.
«Οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να στηρίξουν μόνο βραχυπρόθεσμα έργα, δηλαδή για 2-3 χρόνια, και ο δήμος δεν μπορεί να βασίζεται για την βιωσιμότητά του μόνο σε αυτά», είπε ο κ. Γιώργος Μπραουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος στη CMT Προοπτική.

Ως λύση για να είναι ο δήμος βιώσιμος και για να πετύχει πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ο κ. Μπραουδάκης αναφέρει ότι θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους κοινωνικούς φορείς, όπως είναι οι ΜΚΟ, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο συντονισμένη δράση. Παράλληλα, ο δήμος θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βάση στις επενδύσεις και να στραφεί κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

«Υπάρχει ανάγκη για μεγάλα έργα τα οποία θα κάνουν την πόλη πιο λειτουργική και θα αυξήσουν την επιχειρηματικότητα» δήλωσε ο κ. Μπραουδάκης.

Ο δήμος της Αθήνας, ωστόσο, έχει κάνει σημαντικά βήματα για να ξεπεράσει την κρίση και πρόσφατα κατατάχθηκε στις 31 πιο επιτυχημένες και βιώσιμες πόλεις αλλά με περιθώριο βελτίωσης σε ορισμένους τομείς, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα «Cities of Opportunities 6» που δημοσιεύτηκε από την PwC.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top