Η Νέα ιστοσελίδα SubsidyStories.eu δείχνει πού πηγαίνουν σχεδόν 300 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη

Από την  Diana Krebs

Τα Open Knowledge Germany και Open Knowledge International ξεκίνησαν το SubsidyStories.eu: μια βάση δεδομένων που περιέχει όλους τους παραλήπτες των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας τα 292,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το 44% του συνολικού επταετούς προϋπολογισμού της μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Το ποιοι έλαβαν αυτά  τα κεφάλαια -που υπολογίζονται στα 347 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2007 – 2013 και στα 477 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014 – 2020 -θα μπορούσε να αποδοθεί μόνο μέσω των περιφερειακών και τοπικών ιστοσελίδων. Το Subsidystories.eu το αλλάζει αυτό με την ενσωμάτωση όλων των περιφερειακών συνόλων δεδομένων σε μια βάση δεδομένων με όλους τους παραλήπτες των  Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων από το 2007 και μετά.

Το SubsidyStories είναι ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός στην επίτευξη διαφάνειας στη δαπάνη των κονδυλίων της ΕΕ“, είπε ο Δρ Ronny Patz, ένας ερευνητής επικεντρωμένος στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στο Ludwig-Maximilans-Universität (LMU) του Μονάχου . “Εδώ και χρόνια, οι συνήγοροι έχουν ζητήσει από την Ευρωπαική Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν μία μοναδική ιστοσελίδα για όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Επενδυτικά Κεφάλαια της ΕΕ, αλλά όπου έχουν αποτύχει, η κοινωνία των πολιτών τώρα κάνει βήματα“.

Το Subsidystories.eu κάνει ορατούς τους αποδέκτες του μεγαλύτερου προγράμματος επιδοτήσεων της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη. Οι πρόσφατες και μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ θα επωφεληθούν από την πραγματική βάση που προσφέρεται από το έργο, καθώς οι δαπάνες για το κράτος μέλος, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, μπορούν να ανιχνευθούν. Το Subsidystories.eu καθιστά δυνατό το να ελέγξετε ποια σχέδια και ποιες οργανώσεις λαμβάνουν χρήματα και πώς δαπανώνται σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, τα ποσά που δίνονται ανά έργο είναι πολύ διαφορετικά ανά χώρα: στην Πολωνία, το μέσο ποσό ανά έργο είναι 381.664 €, ενώ στην Ιταλία, αυτό είναι μόνο 63.539 €.

Τα δεδομένα μπορούν να συγκριθούν σε όλη την ΕΕ επιτρέποντας μια διεξοδική ανάλυση της κατανομής των δαπανών της ΕΕ. Το Subsidystories.eu δίνει στους επιστήμονες, τους δημοσιογράφους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες την άμεση δυνατότητα οπτικοποίησης δεδομένων και τρέχει αναλύσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας SQL. Τα δεδομένα μπορούν να μεταφορτωθούν άμεσα σε CSV για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για συγκεκριμένες χώρες.

Τα δεδομένα των δικαιούχων, τα οποία στο παρελθόν ήταν διάσπαρτα σε όλη την ΕΕ σε διάφορες γλώσσες και μορφές, έπρεπε να ανοιχθούν, να κομματιαστούν, να καθαριστούν και να τυποποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των χωρών και λεπτομερών ερευνών. Το ότι είμαστε πλέον σε θέση να τρέξουμε λεπτομερείς έρευνες, συγκεντρωτικά σχέδια ανά δικαιούχο και σε όλες τις χώρες, είναι ένα μεγάλο βήμα για την οικονομική διαφάνεια στην Ευρώπη.

Το Subsidystories.eu είναι μια συνεργασία μεταξύ του Open Knowledge Germany και του Open Knowledge International, και χρηματοδοτείται από το Adessium και το OpenBudgets.eu.

*Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top