Η διαφθορά στον δημόσιο βίο- Ερωτηματολόγιο

Η διαφθορά στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αποτελεί το αντικείμενο έρευνας διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Η διαφθορά στο δημόσιο βίο· η περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων”, η οποία διεξάγεται από τον κον Θεοτή Παναγιώτη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική” του ΕΚΠΑ. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας στόχο έχουν να αποδώσουν τον αντίκτυπο που έχει το φαινόμενο της διαφθοράς στον πολίτη.

Όσοι ενδιαφέρονται να συνδράμουν στην εν λόγω έρευνα, μπορούν να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους και να απαντήσουν στο σχετικό ερωτηματολόγιο.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top