Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Ημερίδα “Ελεγκτική δημοσιογραφία δεδομένων: Μαθαίνοντας στην πράξη”- “The Football Tax in Greece”

Tην Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα “Ελεγκτική δημοσιογραφία δεδομένων: Μαθαίνοντας στην πράξη”-“The Football Tax in Greece”, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ, στο πλαίσιο του OpenBudgets.eu Horizon 2020 EU Project.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: Journalism++ (http://www.jplusplus.org/en/), Open Knowledge International (https://okfn.org/), Open Knowledge German (https://okfn.de/), Open Knowledge Greece (https://okfn.gr/), Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ (http://pacific.jour.auth.gr/).

Στο πλαίσιο της ημερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, θα λάβει χώρα workshop με τη συμμετοχή 20 ατόμων. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, με σκοπό να μελετήσουν από μια ελληνική επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να ερευνήσουν τη «φορολογία στο ποδόσφαιρο» (The Football Tax).

Το “The Football Tax in Europe” αποτελεί μια περίπτωση μελέτης του OpenBudget.eu σχετικά με το πού πηγαίνουν οι φόροι στο ποδόσφαιρο, μια έρευνα για το δημόσιο χρήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο, ώστε να είναι εύκολο για τους δημοσιογράφους να συλλέγουν και να απεικονίζουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού των ομάδων.

Η ιδέα αυτής της έρευνας είναι να ανιχνεύσει το δημόσιο χρήμα που δαπανήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια για να χτιστούν γήπεδα ή για την υποστήριξη επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου. Σε συνεργασία με δημοσιογράφους και φοιτητές από όλη την Ευρώπη, διαμορφώνεται μια βάση δεδομένων των χρημάτων που δαπανήθηκαν γι’ αυτούς τους σκοπούς και, στη συνέχεια, τα δεδομένα οπτικοποιούνται μέσω της εφαρμογής: http://www.thefootballtax.com/.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς
l_ok_international
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
l_ok_de
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
l_mil
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
l_the_football_tax
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
l_journalism_plus_plus
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
l_ok_greece
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
openbudgets-logo
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Gmail
 • LinkedIn
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This