Ημερίδα «Open Access Week 2022: Open for Climate Justice»

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης «International Open Access Week 2022». Η διεθνής εβδομάδα ενημέρωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση έχει ως κεντρικό θέμα για το έτος 2022 την Κλιματική Δικαιοσύνη (Climate Justice), επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τη σύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ του κλιματικού κινήματος και της διεθνούς ανοικτής κοινότητας.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας – Open Knowledge Foundation Greece και τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, στην ημερίδα θα παρουσιαστούν:

  • Οι δράσεις του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων ενέργειας για την κλιματική δικαιοσύνη.
  • Η προσέγγιση από τα “ανοιχτά δεδομένα” στα “δεδομένα ανοιχτά προς επεξεργασία” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe
  • Η στρατηγική της Εθνικής Βιβλιοθήκης για μια εθνική πολιτική βιβλιογραφικής επεξεργασίας σε ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα.
  • Ο ρόλος των Ζωντανών Εργαστηρίων και της Κοινωνικής Καινοτομίας στην προαγωγή της Ανοικτής και Δια Βίου Εκπαίδευσης (η περίπτωση του Thess-AHALL).
  • Η πλατφόρμα OAVA – πλατφόρμα διάχυσης οπτικοακουστικού υλικού ανοικτής πρόσβασης – που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η έννοια της ανοικτής πρόσβασης στους τομείς της παλαιογραφίας και της κωδικολογίας.
  • Θέματα βιωσιμότητας και Ανοικτότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top