Εφαρμογή: “Σαν Σήμερα”


ipadtoday
Δείτε το τι έχει συμβεί σαν σήμερα

Ολοένα και περισσότερο, ο επιστημονικός κόσμος εξοικειώνεται με την ιδέα των διασυνδεδεμένων δεδομένων και γίνονται ακόμα πιο εμφανείς οι νέες δυνατότητες που δίνονται στους προγραμματιστές.

Η Wikipedia είναι μια ελεύθερη και ανοιχτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια. Είναι συσσωρευμένος σε αυτήν αρκετά μεγάλος όγκος πληροφορίας, η ίδια η εγκυκλοπαίδεια είναι όμως χαλαρά δομημένη, οπότε, αν κάποιος θέλει να βρει κάτι, το βρίσκει με τον παραδοσιακό τρόπο της αναζήτησης κειμένου. Ένα βήμα παραπάνω είναι η DBpedia, η όποια έρχεται να «κάνει την ζωή μας πιο εύκολη», Εξάγοντας την πληροφορία που υπάρχει στην Wikipedia και μετατρέποντάς την σε δεδομένα με μηχανικά αναγνωρίσιμη σημασία.

Με την βοήθεια της SPARQL, μιας γλώσσας ερωτημάτων για τον σημασιολογικό ιστό, μπορούμε, πλέον, να ψάχνουμε, αντί για απλό κείμενο μέσα στα έγγραφα της Wikipedia, για ιδιότητες οντοτήτων δομημένων σε κλάσεις, όπως τις περιγράφει η DBpedia. Έτσι, αν, για παράδειγμα, θέλουμε να βρούμε όλα τα άρθρα που αναφέρονται σε πολέμους, αρκεί να εκτελέσουμε το ερώτημα

SELECT DISTINCT ?name ?wikipedia

WHERE {

?DBpedia rdfs:label ?name ;

rdf:type ontology:MilitaryConflict.

OPTIONAL {?DBpedia foaf:page ?wikipedia.}

}

Αυτό λύνει πολλά προβλήματα, κυρίως πολύ-γλωσσικά, αφού δεν χρειάζεται καν να γνωρίζουμε πως ονομάζεται κάτι π.χ. στα πολωνικά, γιατί, αν εκτελέσουμε το ίδιο ερώτημα στην αντίστοιχη πολωνική DBpedia, θα μας επιστρέψει τα αντίστοιχα άρθρα που αναφέρονται σε πολέμους και περιέχονται στην πολωνική Wikipedia.

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας αυτής της εφαρμογής, η οποία πληροφορεί τον χρήστη για το τι έχει γίνει σαν σήμερα. Αντίστοιχες εφαρμογές που υπάρχουν ήδη χρησιμοποιούν δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει και συντάξει ο δημιουργός της εκάστοτε εφαρμογής. Η εφαρμογή αυτή διαφέρει στο ότι τα δεδομένα που εμφανίζει έχουν εξαχθεί από την Wikipedia με την βοήθεια ερωτημάτων προς την DBpedia.

Στο back-end της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα να επιλεγεί σε ποια DBpedia θέλουμε να εκτελεστούν τα ερωτήματα, καθώς και ποια από αυτά μας ενδιαφέρουν. Έτσι εκτελείται το ερώτημα, αναλύονται τα δεδομένα και εξάγονται σε μορφή JSON και κατόπιν προωθούνται στο front-end και εμφανίζονται σε ένα χρονοδιάγραμμα.

Τα ερωτήματα επιστρέφουν στοιχεία όπως :

  • Τίτλος γεγονότος
  • Ημερομηνία γεγονότος
  • Μια μικρή περιγραφή
  • Μια μικρογραφία
  • Μια μεγάλη εικόνα
  • Σύνδεσμος προς το αντίστοιχο άρθρο στην Wikipedia
  • Σύνδεσμος προς την αντίστοιχη σελίδα στην DBpedia από όπου ελήφθησαν τα δεδομένα

Ακολουθούν κάποια στατιστικά για την ποσότητα της πληροφορίας που εξάχθηκε.

Από την ελληνική DBpedia

greek_dbpedia

Από την αγγλική DBpedia

english_dbpedia

 

Από την γερμανική DBpedia

german_dbpedia

 

 

 

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top