Εφαρμογή “Βελτιώνω την Πόλη μου”


Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μια κατηγορία εφαρμογών που δίνουν τη δυνατότητα στους κατοίκους μιας πόλης να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της γειτονιάς τους. Οι εφαρμογές αυτές προσφέρονται συνήθως από τη Δημοτική Αρχή της πόλης χωρίς όμως να λείπουν και οι περιπτώσεις που λειτουργούν υπό την αιγίδα κάποιας εθελοντικής οργάνωσης πολιτών. Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι οι εφαρμογές FixMyStreet και SeeClickFix .

Μια τέτοιου είδους εφαρμογή ανέπτυξε και η Ερευνητική Μονάδα URENIO του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου PEOPLE. Η εφαρμογή “Βελτιώνω την Πόλη μου” επιτρέπει σε όσους διαμένουν ή εργάζονται στο Δήμο Θέρμης να αναφέρουν μέσω του διαδικτύου τοπικά προβλήματα όπως πεταμένα σκουπίδια, καμένες λάμπες ηλεκτροφωτισμού, σπασμένα πλακάκια στα πεζοδρόμια, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, παράνομα παρκαρισμένα οχήματα, κλπ., τα οποία στη συνέχεια μεταβιβάζονται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ταυτόχρονα δημοσιεύονται στην εφαρμογή έτσι ώστε άλλοι πολίτες να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν αυτά που θεωρούν σημαντικά και να προσθέτουν τα δικά τους σχόλια και ιδέες, κάτι που οδηγεί σε μια συλλογική αξιολόγηση της σημασίας τους και της προτεραιότητας που πρέπει να έχουν. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών της γειτονιάς τους. Η εφαρμογή παρέχει στους χρήστες ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επίλυση του προβλήματος που ανέφεραν.

Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες του Δήμου καταφέρνουν να έχουν μια άμεση, επικαιροποιημένη και ακριβέστερη εικόνα για τα προβλήματα του Δήμου, που προέρχονται από τους ίδιους τους πολίτες με λιγότερο κόστος. Η συνολική επεξεργασία των δεδομένων αυτών επιτρέπει πιο αποτελεσματικό προγραμματισμό εργασιών και διατήρηση στατιστικών. Οι πολίτες που αφιέρωσαν χρόνο για να αναφέρουν έστω και ήσσονος σημασίας θέματα και τα βλέπουν να διορθώνονται γίνονται πιο ενεργά μέλη της τοπικής κοινότητας.

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες και δυνατότητες της εφαρμογής.

  • Ακριβής προσδιορισμός θέσης: Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της θέσης του προβλήματος πάνω στο χάρτη, ενώ μπορούν να επισυνάψουν και σχετικές φωτογραφίες.
  • Παρουσίαση στο χάρτη της περιοχής: Οι καταχωρήσεις των πολιτών παρουσιάζονται σε χάρτη της περιοχής. Κάθε κατηγορία αιτήματος αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό εικονίδιο. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πληροφορίες για κάθε αίτημα.
  • Αναλυτική παρουσίαση καταχώρησης: Κάθε καταχώρηση παρουσιάζεται αναλυτικά, σε ξεχωριστή σελίδα, όπου εμφανίζονται: η κατηγορία, η διεύθυνση, το όνομα του πολίτη που την έκανε, η ημερομηνία, η φωτογραφία, η περιγραφή, τα σχόλια των χρηστών, η θέση στο χάρτη και ο αριθμός των θετικών ψήφων που έλαβε. Στη σελίδα αυτή οι χρήστες μπορούν επίσης να σχολιάσουν, να δώσουν θετική ψήφο και να εκτυπώσουν την καταχώρηση.
  • Παρακολούθηση της κατάστασης: Οι πολίτες ενημερώνονται για την κατάσταση των αιτημάτων τους με email. Αρχικά κάθε καταχώρηση βρίσκεται στην κατάσταση «Υποβλήθηκε». Μόλις ο Δήμος λάβει γνώση και το αίτημα προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία η κατάσταση αλλάζει σε «Σε εξέλιξη». Τέλος, μόλις το πρόβλημα αντιμετωπιστεί η κατάσταση γίνεται «Διεκπεραιώθηκε». Σε κάθε αλλαγή κατάστασης ένα ενημερωτικό email αποστέλλεται αυτόματα στον πολίτη που έκανε την καταχώρηση.
  • Φιλτράρισμα των καταχωρήσεων: Οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τις καταχωρήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών ή αυτές που βρίσκονται σε συγκεκριμένη κατάσταση. Επίσης, μπορούν να ταξινομήσουν τις καταχωρήσεις ανά ημερομηνία καταχώρησης, αριθμό ψήφων και κατάσταση./li>
  • Δυνατότητα σχολιασμού: Οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις υπάρχουσες καταχωρήσεις. Ο σχολιασμός επιτρέπεται μέχρι και δέκα μέρες μετά τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος.
  • Υποστήριξη ψηφοφοριών: Οι πολίτες μπορούν να παρέχουν θετική ψήφο στις καταχωρήσεις που θεωρούν σημαντικές. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται καλύτερα η βούληση των κατοίκων της πόλης.
  • Ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης μέσω διαδικτύου: Η διαχείριση των καταχωρήσεων γίνεται μέσω ενός ειδικού περιβάλλον που βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla. Για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της εφαρμογής η διαχείριση είναι αποκεντρωμένη στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
  • Εφαρμογή για smartphones: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ανέπτυξε μια έκδοση της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους πιο άμεσα. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των έξυπνων συσκευών όπως για παράδειγμα την αυτόματη εξαγωγή της γεωγραφικής θέσης και τη χρήση της κάμερας την αποστολή φωτογραφιών.

Χρήση ανοιχτών προτύπων

Έχει αναπτυχθεί ένα API (Application Programming Interface) το οποίο επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση και επικοινωνία με άλλες εφαρμογές. Η επόμενη έκδοση της εφαρμογής θα υποστηρίζει πλήρως το πρότυπο Open311 (http://open311.org/) το οποίο αποτελεί ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων για αναφορές με γεωγραφικό προσανατολισμό που αφορούν το δημόσιο χώρο και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επιπλέον η εφαρμογή διατίθεται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα με άδεια χρήσης GNU Affero GPL.

Ψηφιακές εφαρμογές για έξυπνες πόλεις

Η εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» είναι η πρώτη μιας σειράς ψηφιακών υπηρεσιών, που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου ευρωπαϊκού έργου PEOPLE, και σα σκοπό έχουν (1) να ενισχύσουν το εμπορικό κέντρο της Θέρμης, (2) να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και (3) να βελτιώσουν την πρόσβαση στην περιοχή της Θέρμης, δημιουργώντας συνολικά μια ευφυή συνοικία “εμπορίου-αναψυχής” στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η Ερευνητική Μονάδα URENIO συνεργάζεται με το Ελληνικό τμήμα του Open Knowledge Foundation πάνω σε θέματα δημιουργίας και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτής γνώσης κατά τη δημιουργία έξυπνων / ευφυών πόλεων.

Ενδεικτικές Οθόνες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top