Επίσκεψη της νέας CEO του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης – Renata Ávila

Το  Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσκεψη της κα. Renata Ávila Pinto στην Ελλάδα, η οποία ανέλαβε πρόσφατα τη θέση της CEO του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης – Open Knowledge Foundation.

Αποτελεί μεγάλη τιμή για το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας η επίσκεψη της κα. Renata Ávila Pinto, καθότι  θα συζητηθούν αφενός θέματα αναφορικά με τους στόχους, τις στρατηγικές και τις συνεργασίες τόσο του Διεθνούς όσο και του Ελληνικού Ιδρύματος.

Η νέα CEO του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης, κατά την επίσκεψη της στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στο πρώτο βιωματικό σεμινάριο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Β’ κύκλου του έργου “Non-profits & Media advocating for good!”, στο οποίο εταίρος είναι το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα μέσα από ένα δομημένο πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, από το οποίο θα ωφεληθούν εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης και στελέχη από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σε 4 πόλεις της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Β’ κύκλος των διήμερων Βιωματικών Σεμιναρίων πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι ενότητες που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αφορούν:

  • Τη δημιουργία στρατηγικών συνηγορίας μέσω Ανοικτών Δεδομένων
  • Τη δημοσιογραφία δεδομένων ως εργαλείο συνέργειας μεταξύ ΜΚΟ και ΜΜΕ
  • Πληροφορίες αναφορικά με τον Δείκτη Ανοικτών Δεδομένων και Ανοικτών Προϋπολογισμών

Το πρώτο Βιωματικό Σεμινάριο του Β’ κύκλου θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και πέραν της CEO του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης, κεντρικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τους κ.κ. Χαράλαμπο Μπράτσα, Πρόεδρο του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και Ανδρέα Βέγλη, καθηγητή του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.  Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο καταγραφής του δείκτη ανοικτότητας πόλεων. Επισυναπτόμενο το πρόγραμμα του διημέρου.

Πρόγραμμα Βιωματικού Σεμιναρίου


Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021 γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top