28 Ιανουαρίου 2021 – Πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης εκπροσώπων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη για το έργο “Non-profits & Media advocating for good!”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Ο κ. Πετρόπουλος Σωτήρης, Συνιδρυτής του HIGGS μίλησε για τη σημασία της συνηγορίας, την ανάγκη υλοποίησης του έργου και τους στόχους του καθώς και για τα οφέλη για τους εκπροσώπους ΜΚΟ και ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας. Ο κ. Μπράτσας Χαράλαμπος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, ως εταίρος στο έργο, όπως και οι κ.κ. Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ξενάκης Δημήτρης, Συνιδρυτής στην Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία, παρουσίασαν τις θεματικές που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσα από το οποίο ΜΚΟ και ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη θα έχουν τη δυνατότητα να συν-σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί δράσεις συνηγορίας που θα επιφέρουν θεσμικές αλλαγές σε κοινωνικά προβλήματα της χώρας μας.


Το έργο “Non-profits & Media advocating for good!” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το HIGGS και εταίρους του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και την ΑΜΚΕ Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021 γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This