Εναρξη λειτουργιας ιστοσελιδας ogp.okfn.gr

featured_ogp16_website_1Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, συνδιοργανώνουν ανοικτή εκδήλωση στις 30 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της συνεργασίας και διαβούλευσης, αλλά και η έναρξη της δεύτερης φάσης που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016–2018. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός κειμένου το οποίο περιέχει ένα σύνολο δεσμεύσεων για την προώθηση της Ανοικτής Διακυβέρνησης, μέσα από την έναρξη μίας δομημένης συνεργατικής διαδικασίας διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Η πρόσβαση στην πληροφορία, η εξουσιοδότηση στους πολίτες, η ακεραιότητα και η λογοδοσία θα αποτελέσουν τους τρεις κύριους πυλώνες διαβούλευσης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί από το 2012 (έτος υποβολής του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης) μέσω της συμμετοχής στην αντίστοιχη παγκόσμια και πολυμερή πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση, με τη συμμετοχή 69 χωρών.
Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Greece) ως το επίσημο παράρτημα του Open Knowledge Foundation, έχει στόχο να διαδώσει την ανοικτή γνώση, τα ανοικτά δεδομένα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση είναι διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη από την κοινωνία. Άλλωστε, μέσω της ανοικτότητας των δεδομένων βελτιώνεται η διακυβέρνηση μέσα από την αυξημένη διαφάνεια και τη δέσμευση, παρέχονται περισσότερη πρόσβαση, διαμοίραση και συμμετοχή σε περιεχόμενο και δρώμενα πολιτιστικού χαρακτήρα, τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο κοινό, επιτρέπεται η ευκολότερη και πιο άμεση επαναχρησιμοποίηση υλικού και τα ανοικτά δεδομένα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών.

Εν κατακλείδι, για τη διευκόλυνση και τη συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, τους συμμετέχοντες φορείς, το πρόγραμμα, τα αντικείμενα διαβούλευσης, αλλά και πρόσθετο υλικό το οποίο αφορά στην Ανοικτή Διαβούλευση, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://ogp.okfn.gr/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top