Από τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στην επαναχρησιμοποίηση δεδομένων στην πράξη

Μέσα στον Ιούνιο, το data.europa Academy πραγματοποίησε συνολικά τρία διαδικτυακά σεμινάρια που συγκέντρωσαν περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες και αποσκοπούσαν στην επέκταση των γνώσεων των συμμετεχόντων αναφορικά με τη διαχείριση δεδομένων μέσα από τη συμμετοχή σε πρακτικές ανοιχτών δεδομένων. Τα σεμινάρια ακολούθησαν ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών που ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες αναφορικά με τους πιθανούς τρόπους εκμετάλλευσης των ανοιχτών δεδομένων, με σκοπό την αξιοποίηση τους από επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

 

Τα σεμινάρια για τον Ιούνιο του 2023:

  1. 14 Ιουνίου: “Εξερεύνηση των δυνατοτήτων των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας” . Στο συγκεκριμένο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας High-value datasets (HVD) best practices in Europe, με σκοπό την ενημέρωση των κρατών-μελών της Ε.Ε αναφορικά με την υιοθέτηση μίας κοινής στρατηγικής για την διαχείριση ανοιχτών δεδομένων και συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας στη βάση των κανονισμών HVD (High Value Datasets).
  2. 21 Ιουνίου: Παρουσίαση της έκθεσης ‘‘The European Drug Report: using an open data approach to improve data visualisation’’από το European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση πρακτικών αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων, με σκοπό την ανάδειξη των προοπτικών εκμετάλλευσης τους. Στο σεμινάριο, τα δεδομένα αφορούσαν τα ποσοστά τοξικομανών στην Ε.Ε. ενώ, παράλληλα, δεν έλειπαν σύνολα δεδομένων, τα οποία προκύπταν από τα ποσοστά χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη.
  3. 28 Ιουνίου: Παρουσίαση του project ‘Stories from the Use Case Obersvatory’, με σκοπό την ανάδειξη νέων λύσεων που βασίζονται στην ανάλυση ανοιχτών δεδομένων.

Συνολικά, το data.europa.eu φιλοξένησε 3 σεμινάρια εκ των οποίων τα δύο ήταν αφιερωμένα στους τρόπους διαχείρισης και τις πρακτικές εκμετάλλευσης των ανοιχτών δεδομένων από τους από τους δημόσιους φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/high-value-datasets-reusing-data-practice-discover-our-june-webinars

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top