Απολογισμός έργου Higgs

Το έργο “Non-profits & Media advocating for good” ολοκληρώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου. Απώτερος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, και η προσφορά ενός δομημένου πλαισίου βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας. Η ιδέα πίσω από αυτό το έργο ήταν να συνδυάσει τις δυνάμεις των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κοινωνικά προβλήματα.

Καθώς το έργο πλησιάζει στο τέλος του, αξίζει να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις του.

Το απολογιστικό video του έργου είναι διαθέσιμο εδώ.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top