Αξιολόγηση του εργαστηρίου «Δημιουργία και Επικαιροποίηση Συνδέσμων μεταξύ των Καθιερωμένων Όρων της ΕΒΕ με το Wikidata»

Θετικά αξιολόγησαν οι συμμετέχοντες το εργαστήριο «Δημιουργία και Επικαιροποίηση Συνδέσμων μεταξύ των Καθιερωμένων Όρων της ΕΒΕ με το Wikidata», το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο της ημερίδας «Opening our Data toDay: Ανοικτή Διακυβέρνηση, Διαφάνεια, Συμμετοχικότητα» υπό τους κ.κ. Σωτήριο Καραμπατάκη, Χαράλαμπο Μπράτσα, από το Open Knowledge Greece.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο του εργαστηρίου περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες, επιστήμονες βιβλιοθηκονόμοι στην πλειοψηφία αλλά και επιστήμονες από άλλα γνωστικά πεδία ενημερώθηκαν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον Σημασιολογικό Ιστό και ειδικότερα για τον ρόλο των Βιβλιοθηκών ως κομβικού σημείου στην ανάπτυξη του Ιστού των Δεδομένων, μέσα από την παρουσίαση της  υπηρεσίας Wikidata και πώς αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα Βιβλιοθηκών για έλεγχο καθιερωμένων όρων (authority control). Επίσης, έγινε η πρώτη παρουσίαση της ιδιότητας NLG ID του Wikidata, δηλαδή του αναγνωριστικού Καθιερωμένων ΕΒΕ, μία δράση του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης, που βασίζεται στον Κατάλογο Καθιερωμένων Όρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, πώς μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από δύο τμήματα: α) αξιολόγηση του εργαστηρίου και β) αξιολόγηση της εφαρμογής σε μία κλίμακα από το 1 (διαφωνώ έντονα) έως το 5 (συμφωνώ έντονα).

Σχετικά με το εργαστήριο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων το βρήκε από πολύ ενδιαφέρον (40%) έως ενδιαφέρον (40%). Έντονο ενδιαφέρον για περαιτέρω ενημέρωση για τον Σημασιολογικό Ιστό και πώς μπορεί αυτός να βοηθήσει στην εργασία και τη ζωή των συμμετεχόντων εξέφρασε το 40%, ενδιαφέρον το 40% και αρκετό ενδιαφέρον το 20%. Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (60%) εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για μελλοντική συμμετοχή σε παρόμοιες δράσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα γενικά σχόλια σχετικά με το workshop, τονίστηκαν το ενδιαφέρον από μέρους των εκπαιδευομένων αλλά και ο ζήλος από μέρους των εκπαιδευτών.

Σχετικά με την εφαρμογή, στο ερώτημα εάν θα ήθελαν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή πιο συχνά, το ενδιαφέρον κινήθηκε από μέτριο έως έντονο. Σχετικά με το αν η εφαρμογή φάνηκε πολύπλοκη χωρίς λόγο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (60%) εξέφρασε αρνητική γνώμη, εν αντιθέσει με την ευκολία στη χρήση της, στην οποία απάντησε θετικά το 80% των συμμετεχόντων. Μάλιστα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (60%) δεν θα χρειαζόταν υποστήριξη από κάποιον τεχνικό, για να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει. Οι διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής κρίθηκαν καλά ενσωματωμένες (60%), ενώ από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν εντοπίστηκαν ασυνέπειες. Επίσης, η πλειοψηφία πιστεύει ότι οι περισσότεροι χρήστες θα μπορούσαν να μάθουν την εφαρμογή γρήγορα (40%) έως πολύ γρήγορα (40%), καθώς οι περισσότεροι (60%) δεν βρίσκουν πολύπλοκη τη χρήση της. Σίγουροι ένιωσαν όσοι χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, ενώ οι περισσότεροι δεν θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερες γνώσεις πριν αρχίσουν να τη χρησιμοποιούν. Στα γενικά σχόλια επισημάνθηκαν η χρησιμότητα της εφαρμογής και οι δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσής της.

Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου βρήκαν ενδιαφέροντα: το εργαστήριο, την περαιτέρω ενημέρωση για τον Σημασιολογικό Ιστό και τη μελλοντική συμμετοχή τους σε παρόμοιες δράσεις. Η εφαρμογή κρίθηκε εύκολη ως προς τη χρήση της, με καλά ενσωματωμένες λειτουργίες, γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη εκμάθησή της, δεν εντοπίστηκαν ασυνέπειες και πολυπλοκότητα, ώστε να χρειάζονται περαιτέρω γνώσεις για τη χρήση της ή παρουσία κάποιου τεχνικού για καθοδήγηση.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top