ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΝΩΣΗ: ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤA ΔΕΔΟΜEΝΑ


Dr Laura James, OKFN co-Director, wrote a very interesting article summarizing the OKFN’ s vision. Since the article reflects also Greek chapter’s position, we consider it important to provide its translation in Greek referring to the Greek speaking community too. We hope that this article could trigger more people to join OKFN and the Greek chapter. Bellow, you may find the Greek translation.

Book, Ball and Chain

Συχνά ο όρος “Ανοιχτή Γνώση” χρησιμοποιείται απλά ας ένας ευρύτερος όρος για να καλύψει κάθε είδους Ανοιχτά Δεδομένα, από στατιστικά δεδομένα μέχρι σονάτες κι άλλα. Ωστόσο, υπάρχει ένας βαθύτερος και πολύ πιο σημαντικός λόγος που είμαστε Ίδρυμα “Ανοιχτής Γνώσης” και όχι, για παράδειγμα, Ίδρυμα “Ανοιχτών Δεδομένων”. Ο λόγος είναι ότι η γνώση είναι κάτι περισσότερο από δεδομένα.

Ανοιχτή Γνώση είναι αυτό που γίνονται τα Ανοιχτά Δεδομένα όταν είναι ωφέλιμα, αξιοποιήσιμα και χρησιμοποιούνται. Στο Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης πιστεύουμε ότι τα δεδομένα δε θα πρέπει να είναι μόνο ανοιχτά και ελεύθερα προς χρήση, αλλά θα πρέπει να γίνουν ωφέλιμα – θα πρέπει δηλαδή να είναι προσβάσιμα και να έχουν νόημα και ουσία ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα. Η Ανοιχτή Γνώση θα πρέπει να έχει ενισχυτικό χαρακτήρα: Θα πρέπει να ενεργοποιεί τους πολίτες και τους οργανισμούς να κατανοήσουν τον κόσμο, να οραματιστούν και να επιφέρουν εποικοδομητικές αλλαγές.

Η Ανοιχτή Γνώση σημαίνει πολλά περισσότερα από απλά πρωτογενή δεδομένα. Προσπαθούμε και για να έχουμε πρωτογενή δεδομένα και για να καταστήσουμε την πληροφορία ανοιχτή (με συμβουλευτική και διάφορες εκστρατείες), αλλά και υλοποιούμε τα εργαλεία για να μετατρέψουμε τα ακατέργαστα δεδομένα σε γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, υλοποιούμε ανοιχτού κώδικα λογισμικά για να βοηθήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα και συντάσσουμε εγχειρίδια για να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει. Αυτός ο εξαιρετικά ισχυρός συνδυασμός, δηλαδή ότι είμαστε και ευαγγελιστές και διαμορφωτές, μας βοηθά στην προσπάθεια μας να αλλάξουμε τον κόσμο.

Είμαστε αντιμέτωποι με μία μεγάλη πρόκληση: Να πετύχουμε το όραμά μας για να ένα διαφορετικό κόσμο μέσω της Ανοιχτής Γνώσης, ένα κόσμο που η Ανοιχτή Γνώση θεωρείται κοινό αγαθό και ενεργοποιεί τους πολίτες και καθιστά ικανή μια δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, βασιζόμενο σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εξαιρετικών ανθρώπων και οργανισμών που αγωνίζονται για “ανοικτότητα” και κάνουν εργαλεία κι άλλα ακόμα περισσότερα για να υποστηρίξουν το οικοσύστημα της ανοιχτής γνώσης, παρότι θα πάρει χρόνο μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Εμείς στο Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης (σ.τ.μ. και στο αντίστοιχο ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης) δεσμευόμαστε στο όραμα ενός παγκόσμιου κινήματος για ένα οικοσύστημα ανοιχτής γνώσης. Λάβε μέρος κι εσύ στην προσπάθειας μας να βελτιώσουμε τον κόσμο μέσω της ανοιχτής γνώσης: Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι που μπορείς να συμμετέχεις, ξεκίνα ερχόμενος σε επαφή -γράψου στο Newsletter, ή βρες ένα τοπικό παράρτημα κοντά σου (σ.τ.μ. όπως το ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top