Ανοικτή Γνώση: πιο πέρα απο Ανοικτά Δεδομένα

Η Dr Laura James από το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης πρόσφατα έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που εύστοχα συνοψίζει το όραμα του ιδρύματος. Πιστεύουμε ότι αντανακλά και τη θέση του ελληνικού παραρτήματος, γι’ αυτό το παραθέτουμε παρακάτω και στα ελληνικά. Έτσι, απευθυνόμενοι στο αντίστοιχο ελληνικό κοινό, ελπίζουμε να λειτουργήσει ως κάλεσμα για ευρύτερη συμμετοχή στο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.

Book, Ball and Chain

Συχνά ο όρος “Ανοικτή Γνώση” χρησιμοποιείται απλά ας ένας ευρύτερος όρος για να καλύψει κάθε είδους Ανοικτά Δεδομένα, από στατιστικά δεδομένα μέχρι σονάτες κι άλλα. Ωστόσο, υπάρχει ένας βαθύτερος και πολύ πιο σημαντικός λόγος που είμαστε Ίδρυμα “Ανοικτής Γνώσης” και όχι, για παράδειγμα, Ίδρυμα “Ανοικτών Δεδομένων”. Ο λόγος είναι ότι η γνώση είναι κάτι περισσότερο από δεδομένα.

Ανοικτή Γνώση είναι αυτό που γίνονται τα Ανοικτά Δεδομένα όταν είναι ωφέλιμα, αξιοποιήσιμα και χρησιμοποιούνται. Στο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης πιστεύουμε ότι τα δεδομένα δε θα πρέπει να είναι μόνο ανοιχτά και ελεύθερα προς χρήση, αλλά θα πρέπει να γίνουν ωφέλιμα – θα πρέπει δηλαδή να είναι προσβάσιμα και να έχουν νόημα και ουσία ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα. Η Ανοικτή Γνώση θα πρέπει να έχει ενισχυτικό χαρακτήρα: Θα πρέπει να ενεργοποιεί τους πολίτες και τους οργανισμούς να κατανοήσουν τον κόσμο, να οραματιστούν και να επιφέρουν εποικοδομητικές αλλαγές.

Η Ανοικτή Γνώση σημαίνει πολλά περισσότερα από απλά πρωτογενή δεδομένα. Προσπαθούμε και για να έχουμε πρωτογενή δεδομένα και για να καταστήσουμε την πληροφορία ανοικτή (με συμβουλευτική και διάφορες εκστρατείες), αλλά και υλοποιούμε τα εργαλεία για να μετατρέψουμε τα ακατέργαστα δεδομένα σε γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, υλοποιούμε ανοικτού κώδικα λογισμικά για να βοηθήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα και συντάσσουμε εγχειρίδια για να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει. Αυτός ο εξαιρετικά ισχυρός συνδυασμός, δηλαδή ότι είμαστε και ευαγγελιστές και διαμορφωτές, μας βοηθά στην προσπάθεια μας να αλλάξουμε τον κόσμο.

Είμαστε αντιμέτωποι με μία μεγάλη πρόκληση: Να πετύχουμε το όραμά μας για να ένα διαφορετικό κόσμο μέσω της Ανοικτής Γνώσης, ένα κόσμο που η Ανοικτή Γνώση θεωρείται κοινό αγαθό και ενεργοποιεί τους πολίτες και καθιστά ικανή μια δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, βασιζόμενο σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εξαιρετικών ανθρώπων και οργανισμών που αγωνίζονται για “ανοικτότητα” και κάνουν εργαλεία κι άλλα ακόμα περισσότερα για να υποστηρίξουν το οικοσύστημα της ανοικτής γνώσης, παρότι θα πάρει χρόνο μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Εμείς στο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (σ.τ.μ. και στο αντίστοιχο Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας) δεσμευόμαστε στο όραμα ενός παγκόσμιου κινήματος για ένα οικοσύστημα ανοικτής γνώσης. Λάβε μέρος κι εσύ στην προσπάθειας μας να βελτιώσουμε τον κόσμο μέσω της ανοικτής γνώσης: Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι που μπορείς να συμμετέχεις, ξεκίνα ερχόμενος σε επαφή -γράψου στο Newsletter, ή βρες ένα τοπικό παράρτημα κοντά σου (σ.τ.μ. όπως το ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top