Ανοιχτές Πύλες Δεδομένων στην Ευρώπη: Η περίπτωση της Ιρλανδίας

Η δέσμευση της Ιρλανδίας σε ό,τι αφορά τα ανοιχτά δεδομένα καταδεικνύεται από την Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων data.gov.ie, ένα κεντρικό σημείο παροχής συνόλων δεδομένων του δημόσιου τομέα. Η Πύλη προσφέρει πάνω από 18.000 σύνολα δεδομένων από 147 διαφορετικούς εκδότες, βοηθώντας να γίνουν προσβάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανοιχτά κρατικά δεδομένα διαθέσιμα σε δωρεάν ανοιχτές μορφές. Επιπλέον, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα οικοσύστημα ανταλλαγής δεδομένων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως, για παράδειγμα, το νομικό σύστημα και η δημόσια ασφάλεια.

Το ταξίδι της Ιρλανδίας με τα ανοιχτά δεδομένα ξεκίνησε το 2014 ενώ, κατατάχθηκε ως η χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά διάθεσης ανοιχτών δεδομένων το 2019, και δεύτερη το 2022, σύμφωνα με την έκθεση open data maturity (ODM). To Υπουργείο Δημόσιων Δαπανών ενημέρωσε πρόσφατα την Στρατηγική Ανοιχτών Δεδομένων για την περίοδο 2023-2027, η οποία στοχεύει στην παροχή εύκολης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας κυβερνητικά δεδομένα για όλους, ενώ ταυτόχρονα προάγουν την εμπιστοσύνη και τονώνουν την καινοτομία.

Επιπλέον, η Πύλη Δεδομένων της Ιρλανδίας δείχνει πως τα σύνολα δεδομένων μπορούν να μετατραπούν σε οπτικοποιήσεις για να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες και έμπνευση. Για παράδειγμα, το Marine Spatial Planning είναι η πρώτη Πύλη της Ιρλανδίας που συνδέει τις σχετικές πολιτικές που αναφέρονται στο Εθνικό Πλαίσιο Θαλάσσιου Σχεδιασμού για κάθε θαλάσσιο τομέα ή δραστηριότητα στη χώρα. Ο χάρτης δραστηριοτήτων συνδυάζει 100 σύνολα δεδομένων για την ανάδειξη των περιοχών που λαμβάνει χώρα η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων της Ιρλανδίας συνεισφέρει στην ανάπτυξη της καινοτομίας και την προώθηση της εμπιστοσύνης μέσω της διαφάνειας και της προσβασιμότητας σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα.

 

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/open-data-portals-around-europe-irelands-hub-innovation-and-collaboration

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top