Αναζήτηση ανοικτών δεδομένων, κατευθείαν μέσα από Firefox


Ο περιηγητής Mozila Firefox μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε μια μπάρα αναζήτησης στην οποία μπορούμε να επιλέξουμε μια από τις πολλές μηχανές αναζήτησης ώστε να επιτρέπετε η αναζήτηση κατευθείαν από το γραφικό περιβάλλον του Firefox και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε μια νέα καρτέλα.

Λίστα με μηχανές αναζήτησης εντός Firefox

Αυτή η μπάρα αναζήτησης μπορεί να παραμετροποιηθεί και να ενσωματωθούν σε αυτήν προσαρμοσμένα πρότυπα αναζήτησης τα οποία να αναζητούν αποτελέσματα μόνο μέσα από συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή αποθετήρια. Έτσι λοιπόν για να διευκολυνθεί η κοινότητα του Open Knowledge Foundation, δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παραμετροποιημένο πρόσθετο αναζήτησης το οποίο ενσωματώνεται στον Firefox με σκοπό να παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν δεδομένα από το Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Δεδομένων. Το πρόσθετο μπορεί να αποκτηθεί από εδώ και οι οδηγίες για να ενσωματωθεί σε μια ιστοσελίδα ώστε να μπορούν οι χρήστες να το εγκαταστήσουν είναι εδώ. Εναλλακτικά, για να εγκατασταθεί κατευθείαν από τους χρήστες, μπορεί να αποθηκευτεί μέσα στον φάκελο του profil του Firefox, στον φάκελο searchplugins.

Στο λειτουργικό Ubuntu, ο φάκελος αυτός βρίσκεται εδώ:

~/.mozilla/firefox/RANDOMSTRING.default/searchplugins/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top