Έκθεση: Αλλάζοντας ό,τι μετράει: Πώς μπορούν τα παραγόμενα από τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών δεδομένα να χρησιμοποιηθούν ως μέσo προώθησης, για να αλλάξει η συλλογή θεσμικών δεδομένων;

Από τον Jonathan Gray

Μετά το άρθρο συζήτησης “Democratising the Data Revolution”, σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία μια νέας έκθεσης με τίτλο: “Changing What Counts: How Can Citizen-Generated and Civil Society Data Be Used as an Advocacy Tool to Change Official Data Collection?”.

Έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του Open Knowledge και του CIVICUS DataShift, η έκθεση περιλαμβάνει επτά μελέτες περίπτωσης μαζί με μια σειρά συστάσεων για τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, τους δημόσιους οργανισμούς και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες καλύπτουν πρωτοβουλίες συλλογής δεδομένων γύρω από μια ευρεία γκάμα διαφορετικών θεμάτων – από τα ποσοστά αλφαβητισμού στην Ανατολική Αφρική μέχρι την πρόσβαση στο νερό στο Μαλάουι, από θανάτους μεταναστών στην Ευρώπη μέχρι τη ρύπανση στις ΗΠΑ. Ερευνήθηκε και γράφτηκε από τους Jonathan Gray, Danny Lämmerhirt και Liliana Bounegru.

Ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στην προώθηση των πολιτικών και πρακτικών για να καταστήσει τα συστήματα πληροφοριών του δημοσίου πιο ανταποκρίσιμα στα συμφέροντα και τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση εδώ.

Εδώ είναι ένα απόσπασμα από την εισαγωγή:

Τα πληροφοριακά συστήματα των δημόσιων θεσμών παίζουν κρίσιμο ρόλο στο πώς συλλογικά εξετάζουμε και ενεργούμε στον κόσμο. Διαμορφώνουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων, η πρόοδος αξιολογείται, πόροι διατίθενται,  θέματα εγείρονται,  συζητήσεις πλαισιώνονται και αναλάμβανεται δράση. Όπως το έθεσε πρόσφατα μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), “Τα δεδομένα είναι η ψυχή της λήψης αποφάσεων και η πρώτη ύλη για τη λογοδοσία.” (1)

Κάθε σύστημα πληροφοριών καθιστά ορισμένες πτυχές του κόσμου ορατές και αφήνει άλλες να υποχωρούν στο παρασκήνιο. Σύνολα δεδομένων τονίζουν ορισμένα πράγματα και όχι άλλα. Κάνουν τον κόσμο κατανοητό και πλωτό με τον δικό τους τρόπο – είτε για τους σκοπούς της αξιολόγησης της πολιτικής, παροχής δημόσιων υπηρεσιών, διοίκησης ή διαχείρισης.

Με δεδομένο τον κρίσιμο ρόλο των συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, τι συμβαίνει όταν φύγουν μέρη της εικόνας τα οποία οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών θεωρούν ζωτικής σημασίας; Τι μπορούν να κάνουν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για να διαμορφώσουν ή να επηρεάσουν αυτά τα συστήματα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της προόδου γύρω από κοινωνικά, δημοκρατικά και περιβαλλοντικά θέματα;

Η παρούσα έκθεση εξετάζει το πώς οι πολίτες και οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να δημιουργήσουν δεδομένα ως μέσο για να επηρεάσουν τη θεσμική συλλογή δεδομένων. Στις σελίδες που ακολουθούν, έχουμε σκιαγραφήσει το προφίλ δεδομένων έργων  που παράγονται από τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών και πώς έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσα προώθησης για να αλλάξει η θεσμική συλλογή δεδομένων – συμπεριλαμβάνοντας την εξέταση των στρατηγικών, των μεθόδων, των τεχνολογιών, και των πόρων που έχουν κινητοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Καταλήγουμε με μια σειρά συστάσεων για τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, τους δημόσιους οργανισμούς, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους χρηματοδότες.

Η έκθεση ανατέθηκε ως μέρος μιας σειράς ερευνών από το DataShift, μια πρωτοβουλία που χτίζει την ικανότητα και την εμπιστοσύνη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για να παράγουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα που δημιουργούνται από τους πολίτες. Αποτελεί συνέχεια από ένα άλλο πρόσφατο άρθρο συζήτησης από το Open Knowledge για το τι μπορεί να γίνει για να κάνουν την «επανάσταση των δεδομένων» πιο ανταποκρίσιμη στα συμφέροντα και τις ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών(2), καθώς και ένα ενημερωτικό σημείωμα από το DataShift για το πώς ιδρύματα μπορούν να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών.(3)

  1. UN Data Revolution Group, “A World That Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development”, 2014.
  2. Gray, “Democratising the Data Revolution: A Discussion Paper”, Open Knowledge, 2015.
  3. Wilson and Z. Rahman, “Citizen-Generated Data and Governments: Towards a Collaborative Model” . CIVICUS. 2015.

 

*Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top