Open Budgets EU

Διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση και σύνταξη ανοικτών και συμμετοχικών προϋπολογισμών, με ενιαία δομή και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένη για όλους τους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και τους ίδιους τους οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

DBpedia

H DBpedia αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια για την εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση δομημένης πληροφορίας από την Wikipedia. Στόχος της είναι να δημιουργήσει νέους τρόπους αξιοποίησης του πλούτου της Wikipedia και να εμπνεύσει νέους μηχανισμούς για πλοήγηση, διασύνδεση και βελτίωση της ίδιας της εγκυκλοπαίδειας. Η ελληνική DBPedia αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργίας των Ελληνικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

CKAN

Το CKAN είναι ένα Ανοιχτού Κώδικα κέντρο δεδομένων (open-source data hub) . Η εφαρμογή CKAN καθιστά εύκολη τη δημοσίευση, το διαμοιρασμό και την αναζήτηση των δεδομένων. Παρέχει ένα ισχυρό και επεκτάσιμο σύστημα για την καταγραφή και αποθήκευση των συνόλων δεδομένων, με εύχρηστη διεπαφή χρήστη στο Web και σημείο πρόσβασης εφαρμογών (API).

Περισσότερες πληροφορίες

Ελληνική πύλη ανοικτών δεδομένων

Η Ελληνική πύλη ανοικτών δεδομένων περιλαμβάνει σύνολα δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί και δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας, ακολουθώντας την Οδηγία της ΕΕ για τα Ανοικτά Δεδομένα και τις προδιαγραφές που πληρούνται από την Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Open Definition

Το διεθνές πρότυπο για τα ανοιχτά δεδομένα και τις άδειες ανοιχτών δεδομένων, καθορίζει τις αρχές ώστε να προσδιοριστεί ο όρος «ανοικτό» σχετικά με την ανοικτή γνώση.

Περισσότερες πληροφορίες

Εγχειρίδιο των Ανοικτών Δεδομένων

Το Εγχειρίδιο των Ανοικτών Δεδομένων παρουσιάζει τις νομικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των ανοικτών δεδομένων. Μερικές από τις ερωτήσεις που απαντιούνται στον οδηγό με απλό τρόπο είναι: Τι είναι ανοιχτά δεδομένα; Γιατί τα δεδομένα να είναι ανοικτά; Πώς τα δεδομένα μπορούν να δημοσιοποιούνται ως ανοιχτά δεδομένα;

Περισσότερες πληροφορίες

Εφαρμογή 5 Star Open Data

Η εφαρμογή 5 Star Open Data αναφέρεται στο σχήμα 5 αστέρων που πρότεινε ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού και των Συνδεδεμένων Δεδομένων, Tim Berners-Lee και παραθέτει παραδείγματα, το κόστος και τα οφέλη για κάθε αστέρι ανοιχτών δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες
Σαν σήμερα

Σαν Σήμερα

Η εφαρμογή “Σαν σήμερα” είναι ένα χρονοδιάγραμμα ιστορικών γεγονότων. Η ιστορία της κάθε ημέρας παρουσιάζεται στην γραμμή του χρόνου αντλώντας δεδομένα από την διαδικτυακή συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, μέσω της σημασιολογικής της αναπαράσταση της, την DBpedia.

Open Spending

Open Spending

Το OpenSpending είναι μια από τις εφαρμογές του OKFN που επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τη δομή και τα διαφορετικά είδη των δημόσιων οικονομικών δεδομένων από όλο τον κόσμο (κρατικούς προϋπολογισμούς, εκθέσεις δαπανών, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, κ.α.) σε ένα γραφικό χάρτη, χαρτογραφώντας κατά αυτό τον τρόπο τις δαπάνες των κυβερνήσεων.

Euroleague Timeline

Χρονολόγιο όλων της αγώνων της Euroleague από το 2001 έως σήμερα. Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα (boxscores), ενώ αντλεί δεδομένα για τους παίκτες και τις ομάδες από την διαδικτυακή συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, μέσω της σημασιολογικής της αναπαράσταση της, την DBpedia.

Περισσότερες πληροφορίες

"People" project

Το project “People” αφορά την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων μέσω γρήγορης εφαρμογής, ανάπτυξης και απορρόφησης καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριες προκλήσεις των ανεπτυγμένων πόλεων. Ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις κάτι που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος με προσεκτικό σχεδιασμό και εφαρμογή μεθόδων και μεθοδολογιών ανοιχτής καινοτομίας σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών.

Για τους σκοπούς αυτούς, δημιουργήθηκαν τέσσερα έξυπνα και ανοικτά πιλοτικά αστικά οικοσυστήματα (Smart Open Urban Innovation Ecosystems) για να κάνουν τις πόλεις έξυπνες και βιώσιμες, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ΤΠΕ και για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στις πόλεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες

LOD2

Το LOD2 είναι μιας μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την έκθεση και διαχείριση πολύ μεγάλων ποσών δομημένης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Δεδομένων, την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αυτόματη διασύνδεση και συνδυασμό δεδομένων του Διαδικτύου, την δημιουργία/υλοποίηση προτύπων και μεθόδων για την αξιόπιστη παρακολούθηση της προέλευσης της πληροφορίας, τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια των δεδομένων και την αξιολόγηση της ποιότητας των πληροφοριών, την δημιουργία εργαλείων για αναζήτηση, περιήγηση και συγγραφή Linked Data και γενικότερα τον σχεδιασμό και εφαρμογή μεθόδων για την προώθηση των Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

INTEVALUE

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή και τη διάδοση των βασικών τεχνολογιών και να ενισχύσει τη δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ των οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης και του επιχειρηματικού τομέα. Το έργο ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πανεπιστημιακών προγραμμάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης της Ε&Α, βιομηχανίες, καθώς και μέσω της συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε&Α.

Περισσότερες πληροφορίες

mEducator

To mEducator είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα που στοχεύει στο να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές για την επαναχρησιμοποίηση και ανταλλαγή του ιατρικού εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένο σε εκπαιδευτικά πρότυπα και πιστοποιημένη κοινή τεχνολογία.

Περισσότερες πληροφορίες

Θέλω να ξέρω

Το “Θέλω να ξέρω” είναι μία ιστοσελίδα ερωτήσεων και απαντήσεων που απευθύνεται σε απλούς πολίτες, προγραμματιστές, ερευνητές, πολιτικούς και δημοσιογράφους. Στόχος της είναι η προώθηση και απόκτηση της γνώσης μέσω των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα. Γνώση που αφορά τη διαφάνεια, την καλύτερη διακυβέρνηση, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Ξεκίνησε ως ιδέα για την ενημέρωση σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα από τους Β. Βεσκούκη και Χ. Μπράτσα ευελπιστώντας ότι θα δημιουργήσει περισσότερα σύνολα από ανοιχτά δεδομένα των δημοσίων υπηρεσιών. Η υλοποίηση έγινε από μέλη του OKFN Greece και από μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στην Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το OKF Greece σε συνεργασία με το ΠΜΣ Επιστήμη του Διαδικτύου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,στο Τμήμα Μαθηματικών είχαν την ιδέα να κάνουν ένα άλμα μπροστά στις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Δημοσιοποιώντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα της βιβλιοθήκης υπό τις Αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, η Βιβλιοθήκη εισέρχεται στον κόσμο του Ιστού των Δεδομένων, προσφέροντας υπηρεσίες Σημασιολογικού Ιστού στους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Έτσι , δημιουργήθηκε το Public Library of Veroia LOD Project. Η δράση αυτή ήταν μία από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας φάρο για παρόμοιες εφαρμογές στον τομέα των Βιβλιογραφικών Δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Οπτική Αναπαράσταση Σύγκρισης Δαπανών και εγκληματικότητας ανά περιοχή (Demo)

Οπτική Αναπαράσταση Σύγκρισης Δαπανών και εγκληματικότητας ανά περιοχή. Η εφαρμογή είναι πιλοτική και εκμεταλλεύεται τα Ελληνικά Συνδεδεμένα δεδομένα της Διαύγειας και της Ελληνικής Αστυνομίας και οπτικοποιεί μέσω ράβδογράμματος τα περιστατικά της εγκληματικότητας που αντιμετώπισαν οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις κάθε Ελληνικής Περιφέρειας (Συνδεδεμένα Δεδομένα Αστυνομίας) με τις δαπάνες που ξόδεψαν (Συνδεδεμένα Δεδομένα Διαυγείας) (Σημείωση Δοκιμαστική Εφαρμογή : Τα δεδομένα δεν είναι τις ίδιας χρονικής περιόδου. Τα δεδομένα της εγκληματικότητας αφορούν το έτος 2010 ενώ αυτά των δαπανών το 2011 – το 2010 η διαύγεια λειτουργούσε δοκιμαστικά).

Περισσότερες πληροφορίες

Οπτική Αναπαράσταση των εξόδων μέσω της Διαύγειας και Linked Open Data (Demo)

Οπτική Αναπαράσταση των εξόδων διαφορετικών φορέων και ανά κατηγορία δαπάνης του Ελληνικού κράτους μέσω των Συνδεδεμένων Δεδομένων της Διαυγείας. Η έκδοση αυτή αφορά τους εξής φορείς: Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, Νοσοκομεία, Ταμεία, Οργανισμούς, Ιδρύματα, ΤΕΙ, Πανεπιστήμια, Επιστροπές, κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες

Semantic Web Game Based Learning

Το Semantic Web Game Based Learning σχεδιάστηκε ως ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο παραγωγής γνώσης και αποτίμησης της γνώσης. Αποτελείται από παιχνίδια που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αναγραμματισμό, κρεμάλα και αντιστοίχιση. Η καινοτομία του παιχνιδιού είναι η άμεση και αυτόματη δημιουργία των παιχνιδιών από τα δεδομένα της Wikipedia αξιοποιώντας τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού καταρχήν στα Ελληνικά Συνδεδεμένα Δεδομένα (DBpedia).

Περισσότερες πληροφορίες

Open Data Commons

Το Open Knowledge Greece έχει δημιουργίσει και διαθέτει την άδεια Open Data Commons (ODC) Open Database (ODbL) στην Ελλάδα (ODC ODbL GR). Η ελληνική έκδοση του ODC ODbL v.1.0 δημιουργήθηκε από τους Μαρίνο Παπαδόπουλο (Δημιουργός / Νομική Κάλυψη), Πέτρο Τάνο (Δημιουργός) και Χαράλαμπο Μπράτσα (Διαχειριστής και υπεύθυνος υλοποίησης του έργου) σε μια προσπάθεια να προωθήσει την διαφάνεια και την Copyleft αδειοδότηση (άδειες ανοικτού περιεχομένου) στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ανοικτότητας (Openness) υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Απογραφή των ανοικτών δεδομένων των ελληνικών πόλεων

Η απογραφή των ανοικτών δεδομένων των ελληνικών πόλεων υλοποιήθηκε για να αναδείξει την σημασία των ανοικτών δεδομένων. Ο στόχος της απογραφής είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει σε παγκόσμιο επίπεδο τη θέση των ελληνικών πόλεων σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Η καταγραφή των δεδομένων των πόλεων στην ανοικτή πλατφόρμα έγινε ώστε τόσο τα δεδομένα όσο και τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα ανοικτά και σε μορφή που να μπορούν να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες

School of Data Foster

Το Θερινό Σχολείο Δεδομένων είναι μια από τις δράσεις του Ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης, η οποία απευθύνεται σε επιστήμονες, φοιτητές, εκπαιδευτές, δημοσιογράφους και επαγγελματίες υγείας. Ο κύριοι τομείς ενδιαφέροντος είναι η αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων στην εκπαίδευση, τη δημοσιογραφία και την υγεία. Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου Δεδομένων περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις, αλλά κυρίως πρακτικές “hands-on” συνεδρίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν στα προσωπικά τους laptops τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν μέσα σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και ανοικτής δημιουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Open Government Partnership

Το Open Government Partnership, είναι μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν έως τώρα 69 χώρες, αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, συνδιοργάνωσαν στις 30 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη ανοικτή εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της συνεργασίας και διαβούλευσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Το διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης της Ελλάδας, από την μεριά τους, παρουσίασαν τη δουλειά τους πάνω στα Ανοικτά Δεδομένα και τη Διαφάνεια. Το Open Knowledge International έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα ανοικτών δημοσιονομικών δεδομένων (FDP) για την δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους προϋπολογισμούς, ενώ το Open Knowledge Greece συλλέγει και αναλύει δείκτες οικονομικής αξιολόγησης από ένα σύνολο δήμων της χώρας που δημοσιεύονται βάσει νόμου από το κράτος, δημιουργώντας τέλος διαδραστικά
γραφήματα.

Παραδοτέο Εκδήλωσης OGP 2016

Περισσότερες πληροφορίες

RDF Browser

RDF Browser

Η ιδέα των Συνδεδεμένων Δεδομένων βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης. Μια ματιά στο νέφος των δεδομένων και την εξέλιξη του στο χρόνο αρκεί για να σας πείσει. Από τα ελάχιστα σύνολα δεδομένων το 2007, μόλις 12, στην εικόνα του σήμερα με πάνω από 1000 ανοικτά σύνολα συνδεδεμένων δεδομένων. Η ιδέα, αρχίζει δειλά δειλά να βγαίνει από το εργαστήριο και να γίνεται ένα πρότυπο στη βιομηχανία των Open και Big Data. Τα εργαλεία του σήμερα ωστόσο απευθύνονται κυρίως σε ερευνητές, με διαφορετικές ανάγκες, υπό διαφορετικές συνθήκες.

O RDFBrowser είναι μια εφαρμογή που αναλαμβάνει την δημοσιοποίηση των Συνδεδεμένων Δεδομένων, στον Ιστό των Δεδομένων. Είναι μια εφαρμογή που αντιμετωπίζει τη Διαπραγμάτευση Περιεχομένου (Content Negotiation). Μπορεί να παράξει μια σελίδα παρουσίασης για κάθε πόρο, περιλαμβάνοντας πλούσιο περιεχόμενο, όπως εικόνες, πολυμέσα, γεωγραφική πληροφορία (χάρτες). Ο RDFBrowser μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως γενικός Σημασιολογικός Φυλλομετρητής, καθώς μπορεί να παράξει την παραπάνω ιστοσελίδα για κάθε πόρο στον Ιστό των Δεδομένων. Η ανάπτυξή του βασίστηκε στη φιλοσοφία του ανοιχτού λογισμικού. Ο RDFBrowser θα χρησιμοποιηθεί από την Ελληνική έκδοση της DBpedia καθώς και από το Horizon 2020 Πρόγραμμα OpenBudgets.eu, καθώς και από άλλα σύνολα δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

DBpedia Mapping tool

DBpedia Mapping tool Internationalization

Ένα από τα πλεονεκτήματα της οντολογίας της DBpedia είναι η συμμόρφωση της με προδιαγραφές και η ελαχιστοποίηση των πλεονασμών στις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται από τις καταχωρήσεις. Η οντολογία έχει αρχίσει να γίνεται όμως ασαφής και τα πλεονεκτήματα των προδιαγραφών να χάνονται. Το εργαλείο απεικόνισης της DBpedia υποστηρίζει τους χρήστες να χαρτογραφούν τις καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας ένα γραφικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες

Greek Wordnet in RDF

Greek Wordnet in RDF

Το Wordnet είναι μια ηλεκτρονική βάση λεξιλογικών δεδομένων. Τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επίθετα και τα επιρρήματα ομαδοποιούνται σε ομάδες εννοιολογικών συνωνύμων, τα synsets, τα οποία συνδέονται με σημασιολογικές και λεξιλογικές σχέσεις. Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές της υπολογιστικής γλωσσολογίας και επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας. Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας μετέτρεψε και δημοσιοποίησε τον ελληνικό Wordnet σε μορφή Συνδεδεμένων Δεδομένων, αυξάνοντας την προβολή του, προσφέροντας νέες δυνατότητες επαυξημένης αναζήτησης.

Περισσότερες πληροφορίες

REF2RDF

REF2RDF

Πρόκειται για μια εφαρμογή εξαγωγής βιβλιογραφικών δεδομένων από το πρότυπο RefWorks σε μορφή Linked Data. Χρησιμοποιήθηκε από το ΑΠΘ για την μετατροπή των εγγραφών Δημοσιεύσεων των διαφόρων τμημάτων του σε μορφή Linked Data.

Περισσότερες πληροφορίες

Βρίσκετε κάποιο από τα έργα μας ενδιαφέρον;

Επικοινωνήστε μαζί μας
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!