Συναντηση της ομαδας εργασιας OGP του Ιδρυματος Ανοικτης Γνωσης Ελλαδας

Μεγάλη πρόκληση για την Ελληνική Κυβέρνηση αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών. Στην Ελληνική δημόσια διοίκηση προτείνεται να εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, αναζητώντας νέους τρόπους για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω της ενίσχυσης της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, των ανοικτών δεδομένων και e-συμμετοχής. Αρκετές είναι οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο που έχουν εισάγει μια σειρά […]

Full Post

Featured