Η Ανοικτή πρόσβαση στην πράξη: αναφορά για τη διημερίδα της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ αποτελεί δυναμικό υποστηρικτή του κινήματος της ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα προσφέροντας περιεχόμενο και υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης ήδη από το 2003. Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ συμμετέχει στη διεθνή εβδομάδα ενημέρωσης Open Access Week από το 2012. Το 2012 αναπτύχθηκε φυλλάδιο ενημέρωσης σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση και […]

Full Post

Featured