Ο Δείκτης Ανοικτών Δεδομένων για το 2014

9 Δεκεμβρίου 2014 Ο Δείκτης Ανοικτών Δεδομένων για το 2014 δείχνει την αργή πρόοδο των κυβερνήσεων όσον αφορά το άνοιγμα βασικών δεδομένων Το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης «OPEN KNOWLEDGE» δημοσιεύει το Δείκτη Ανοικτών Δεδομένων «Open Data Index» του 2014 παρακολουθώντας την κατάσταση των Ανοικτών Δεδομένων παγκοσμίως Το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης δημοσίευσε το Δείκτη Ανοικτών […]

Full Post

Featured